Torna

Epidemiologia

Registre de mortalitat

Des del mes de novembre del 2008, després de signar-se un conveni de col•laboració entre la Conselleria de Salut i l’Institut d’Estadística de Illes Balears (IBESTAT), el servei d’Epidemiologia ha integrat entre les seves activitats, el registre de Mortalitat.

El Registre de Mortalitat recull totes les morts ocorregudes en una zona i és una font de dades exhaustiva i universal, i per això és un instrument clau en la planificació de las actuacions en salut.

El Registre de Mortalitat permet elaborar estadístiques de mortalitat, comparar-les amb les d’altres comunitats o països, detectar i analitzar patrons d’emmalaltir i estudiar malalties de baixa prevalença.

La qualitat de les estadístiques de mortalitat depèn de la validesa i fiabilitat de les dades recollides en el Registre de Mortalitat. Per garantir la qualitat de les dades, des del servei d’Epidemiologia se codifiquen les causes de mort dels butlletins estadístics de defuncions i se completa la informació proporcionada pels metges mitjançant la recuperació de dades necessàries per aconseguir més precisió en el codi assignat a la causa de mort. Paral•lelament se contribueix a la millora de la certificació de defunció a través de la formació dels professionals.