Torna

Epidemiologia

Sistema de Vigilància epidemiològica dels brots epidèmics


El segon sistema bàsic de la xarxa de vigilància epidemiològica a la nostra comunitat. El sistema de vigilància de brots té característiques pròpies, derivades de les peculiaritats d’aquesta forma de presentació de les malalties i de les necessitats específiques de la investigació i el control. Les fonts de notificació i els circuits són, en general, comuns amb el sistema de vigilància de les MDO, tot i que tenen característiques pròpies. Les principals peculiaritats són que no hi ha una llista tancada d’entitats a notificar, que s’han de declarar sempre amb caràcter d’urgència i que sempre es requereix informació individualitzada sobre els casos. El brot s’ha de notificar sempre que hi hagi una sospita clínica de casos d’una determinada malaltia a persones que puguin tenir algun nexe epidemiològic (agrupació temporal o espacial, o presentació d’alguna característica o d’algun factor de risc en comú).