Torna

Epidemiologia

Registre de les Interrupcions Voluntàries d’Embaràs


Aquest registre respon a les exigèncias de vigilància previstes a la normativa corresponent. Es basa en l’anàlisi de les característiques sociodemogràfiques (edat, país d’origen, variables socioeconòmiques) de les dones que es sotmeten a una IVE, variables relacionades amb la reproducció, amb el motiu de l’avortament i amb la intervenció. Les fonts d’informació són els centres públics (hospitals en el nostre cas) i privats acreditats que realitzen IVE.