Torna

Epidemiologia

 

El Servei

El servei d'Epidemiologia en el context de la Vigilància en Salut Pública centra les seves activitats en els sistemes següents: Malalties de Declaració Obligatòria, brots epidèmics, Sida-VIH, Malalties Rares, Sistema de Vigilància de la Infecció Respiratòria Aguda, Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, Sistema d'informació sobre l'Ona de Calor, Registre de treballadors exposats a amiant, Registre de mortalitat, Coordinació de plans (Malaltia de Creutzfeldt-Jacob, Pla d'eradicació de la poliomielitis, Pla d'eliminació del Xarampió i Programa de Vigilància i Control de la Tuberculosi) i Sistema de resposta a emergències i incidències.

 

Accessos directes

 

Novetats

link3 Actualització del protocol de Brots [gener 2024]
link3 Publicació de l'informe de SIDA i el resum de sistema d'informació sobre nous diagnòstics d'VIH [novembre 2023]
link3 Actualització de dades del Pla de Control de tuberculosi a les Illes Balears [Novembre 2023]
link3 Publicació de l'informe 2022 de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears [Novembre 2023]
link3 Publicació de l'informe final (157) COVID-19, Illes Balears [13 de juliol 2023]
link3 COVID-19. Publicació del Nou Marc Estratègic i altres documents amb motiu de la fi de l'emergència sanitària [5 de juliol 2023]
link3 Publicació dels protocols i documents relacionats de Malaltia per Virus Marburgo [27 de febrer 2023]
link3 Publicació de l'informe 24 de Monkeypox [29 de desembre 2022]

 

 

Enllaços

 

 

Contacte