Torna

Epidemiologia

El Servei

El servei d’epidemiologia te com objectius principals impulsar, gestionar i avaluar sistemes d’informació en Salut Pública. Actualment, el servei d’epidemiologia gestiona sistemes diversos:
Sistema de Vigilància Epidemiològica de les Malalties de Declaració Obligatòria, Sistema de Vigilància epidemiològica dels brots epidèmics, Sistema de informació sobre Sida-VIH, registre de Malalties Rares, Vigilància de grip (Xarxa Sentinella de Grip, Vigilància de casos greus, etc.), Registre de la Malaltia de Creutzfeldt-Jacob, Registre de les Interrupcions Voluntàries d’Embaràs, Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues, Sistema d’informació sobre l’Onada de Calor, Registre de treballadors exposats a amiant, Registre de resposta a Incidències, Registre de mortalitat, Coordinació de plans (Pla d’eradicació de la poliomielitis, Pla d’eliminació del Xarampió y Programa de Vigilància y Control de la Tuberculosi)

 

Accessos directes

Novetats

link3 Publicació del resum de dades 21 COVID-19, Illes Balears [15 d'octubre]
link3 Publicació del resum de dades 20 COVID-19, Illes Balears [6 d'octubre]
link3 Actualització del protocol de notificació de cas i de l'estrategia DGSP COVID-19 [25 de setembre]
link3 Publicació del resum de dades 19 COVID-19, Illes Balears [21 de setembre]
link3.gif Publicació del resum de dades 18 COVID-19, Illes Balears [10 de setembre]
link3.gif Actualització Estratègia DGSP COVID19 document adaptat [8 de setembre]
link3.gif Publicació del resum de dades 17 COVID-19, Illes Balears [25 d'agost]
link3.gif Publicació del resum de dades 16 COVID-19, Illes Balears [19 d'agost]
link3.gif Publicació del resum de dades 15 COVID-19, Illes Balears [13 d'agost]
link3.gif Actualització del protocol de notificació de cas COVID-19, Illes Balears [12 d'agost]
link3.gif Publicació del resum de dades 14 COVID-19, Illes Balears [5 d'agost]
link3.gif Publicació del resum de dades 10 COVID-19, Illes Balears [22 de juny]
link3.gif Publicació del protocol de notificació de brots COVID-19, Illes Balears [19 de juny]
link3.gif Actualització Estratègia DGSP COVID19 adaptat i protocol de notificació de cas COVID-19, Illes Balears [18 de juny]
link3.gif Publicació del resum de dades 9 COVID-19, Illes Balears [11 de juny]
link3.gif Publicació del resum de dades 8 COVID-19, Illes Balears [3 de juny]
link3.gif Actualització protocol de notificació i SIOC per cop de calor [1 de juny]
link3.gif Publicació del resum de dades 7 COVID-19, Illes Balears [28 de maig]
link3.gif Actualització del protocol de notificació COVID-19 [26 de maig]
link3.gif Publicació del resum de dades 6 COVID-19, Illes Balears [20 de maig]
link3.gif Publicació del resum de dades 5 i actualització del protocol de notificació i de l'estratègia DGSP de COVID-19 [15 de maig]
link3.gif Actualització del protocol de notificació i de l'estratègia de diagnóstic, vigilància i control COVID-19 [7 de maig 2020]
link3.gif Publicació del quart resum de dades COVID-19, Illes Balears [1 de maig 2020]
link3.gif Publicació del càlcul de reproducció bàsic instantani global i per illes de COVID-19 [29 d'abril]
link3.gif Publicació del tercer resum de dades COVID-19, Illes Balears [23 d'abril 2020]
link3.gif Publicació del segon resum de dades COVID-19, Illes Balears [19 d'abril 2020]
link3.gif Actualització protocol de notificació i procediment d'actuació Coronavirus 2019-nCov [11 d'abril 2020]
link3.gif Publicació resum de dades COVID-19, Illes Balears [7 d'abril 2020]
link3.gif Actualització protocol de notificació Coronavirus 2019-nCov [3 d'abril 2020]
link3.gif Actualització protocol i documents relacionats Coronavirus 2019-nCov [31 de març 2020]
link3.gif Actualització documents Coronavirus 2019-nCov [23 de març 2020]
link3.gif Actualització del protocol de notificació de cas i del procediment d'actuació davant Coronavirus 2019-nCov [15 de març 2020]
link3.gif Actualització dels protocols i procediments d'actuació i per a la identificació de coronavirus 2019-nCov [12 de març 2020]
link3.gif Actualització procediment d'actuació i per a la identificació i seguiment de contactes de casos de Coronavirus 2019-nCoV [28 de febrer 2020]
link3.gif Publicació del Pla per a la Prevenció i Control de la Tuberculosi a Espanya
link3.gif Actualització del protocol de notificació de cas i procediment d'actuació davant de casos d'infecció pel nou Coronavirus 2019-nCoV [25 de febrer 2020]
link3.gif Actualització dels protocols de notificació i dels documents relacionats de Coronavirus 2019-nCov [21 de febrer 2020]
link3.gif Publicació del procediment per a la identificació i seguiment de contactes i, actualització dels protocols de notificació, procediment d'actuació i distribució de funcions de Coronavirus 2019-nCoV [7 de febrer 2020]
link3.gif Publicació de distribució de funcions, i actualització dels protocols de notificació i procediment d'actuació de Coronavirus 2019-nCov [31 de gener 2019]
link3.gif Publicació del protocol de notificació i documents relacionats del Coronavirus 2019-nCov [gener 2019]
 

Enllaços

 
           
seepi.gif

 

Contacte