Torna

Epidemiologia

 

El Servei

El servei d'Epidemiologia en el context de la Vigilància en Salut Pública centra les seves activitats en els sistemes següents: Malalties de Declaració Obligatòria, brots epidèmics, Sida-VIH, Malalties Rares, Sistema de Vigilància de la Infecció Respiratòria Aguda, Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, Sistema d'informació sobre l'Ona de Calor, Registre de treballadors exposats a amiant, Registre de mortalitat, Coordinació de plans (Malaltia de Creutzfeldt-Jacob, Pla d'eradicació de la poliomielitis, Pla d'eliminació del Xarampió i Programa de Vigilància i Control de la Tuberculosi) i Sistema de resposta a emergències i incidències.

 

Accessos directes

 

Novetats

link3 Publicació de l'informe final (157) COVID-19, Illes Balears [13 de juliol 2023]
link3 COVID-19. Publicació del Nou Marc Estratègic i altres documents amb motiu de la fi de l'emergència sanitària [5 de juliol 2023]
link3 Publicació dels protocols i documents relacionats de Malaltia per Virus Marburgo [27 de febrer 2023]
link3 Publicació de l'informe 24 de Monkeypox [29 de desembre 2022]
link3 Publicació d'informes de VIH-SIDA [24 de novembre 2022]
link3 Actualització de l'Estratègia COVID-19 document adaptat [9 de novembre 2022]
link3 Publicació d'informes IRAS-IRAG [octubre 2022]
link3 Publicació de documents per a Estudis de Contactes Laborals de Tuberculosi [24 d'octubre 2022]
link3 Publicació de l'informe 2021 de malaltia invasiva per Streptococcus Pneumoniae [19 d'octubre 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació de cas de COVID-19, Illes Balears [9 d'agost 2022]
link3 Actualització del Protocol de notificació de cas i del procediment per a la detecció i control de Monkeypox [8 d'agost 2022]
link3 Actualització dels documents relacionats de Monkeypox [6 de juliol 2022]
link3 Actualització dels Protocols de notificació i documents relacionats de Monkeypox [4 de juliol 2022]
link3 Publicació de l'informe número 1 de vigilància de Monkeypox a les Illes Balears [1 de juliol de 2022]

 

 

Enllaços

 

 

Contacte