Torna

Epidemiologia

 

Encefalopaties espongiformes transmisibles humanes

 

PROTOCOL DE NOTIFICACIÓ
Protocol de notificació (inclou la guia per a l'emplenament del formulari)
icono_w.gif Protocol de notificació (inclou la guia per a l'emplenament del formulari)
   
DOCUMENTS RELACIONATS
Definició de cas  [octubre 2021]