En el BOIB extraordinari de 9 d'agost es va publicar la Llei 6/2022, de 5 d’agost, d’arxius i gestió documental de les Illes Balears.