Torna

Arxiu del Govern de les Illes Balears

La documentació dels arxius centrals que té la sèrie documental valorada, s'ha d'arxivar a l'aplicació ARGEN.

Aquesta aplicació gestiona els arxius centrals de les conselleries i per accedir-hi els usuaris necessiten una autorització amb el rol corresponent.

El permís s'ha de sol·licitar mitjançant un ofici dirigit al secretari general de la conselleria a la qual està adscrit l'Arxiu del GOIB.

ARGEN preveu els tipus de rol següents:

  • Consultor. Aquest permís permet identificar documents i fer consultes.
  • Gestor. Aquest permís permet identificar documents, fer consultes i modificar continguts.
  • Administrador. Aquest permís permet identificar documents, fer consultes, modificar continguts i donar d'alta de nous dipòsits d'arxiu i mantenir-los.

Per accedir als tràmits telemàtics amb l'Arxiu del GOIB també és necessària una autorització, que es pot demanar a la vegada, en la qual s'ha d'indicar el tipus de tràmit que s'ha d'autoritzar:

  • Transferència (traspàs de documentació a l'Arxiu del GOIB)
  • Préstec (sol·licitud per consultar documentació dipositada a l'Arxiu del GOIB)
  • Devolució (devolució del préstec)

El permís sol·licitat per a tràmits és independent del permís per a ARGEN i es pot compartir. També es pot sol·licitar un permís per a un sol tràmit o per a tots.