Accés a ARGEN

La documentació en suport paper dels arxius d'oficina / centrals de les conselleries, que ja disposin de la sèrie documental valorada, s'ha d'arxivar i gestionar a través de l'aplicació ARGEN.

Per accedir a ARGEN i interactuar telemàticament amb l'arxiu és necessari:

1) sol·licitar l'alta i especificar el rol d'usuari (consultor, gestor, administrador), i a més,

2) sol·licitar els permisos per accedir als tràmits telemàtics de l'arxiu en funció de les gestions que s'hagin de desenvolupar a l'aplicació (transferència, préstec o devolució).

Ambdues es poden tramitar a la vegada a través de la mateixa petició: 

PDF petició d'alta a l'aplicació ARGEN

Aquesta petició informàtica o PINFO l'ha de firmar el secretari o la secretaria general de la conselleria responsable dels arxius d'oficina / centrals i, després, s'ha d'enviar per correu electrònic al Servei d'Arxiu i Gestió Documental a l'adreça: arxiu@caib.es


ARGEN preveu els següents tipus de rol:

  • Consultor. Aquest permís permet identificar documents i fer consultes.
  • Gestor. Aquest permís permet identificar documents, fer consultes i modificar continguts.
  • Administrador. Aquest permís permet identificar documents, fer consultes, modificar continguts i donar d'alta de nous dipòsits d'arxiu i mantenir-los.

ARGEN preveu els següents tràmits:

  • Transferència. Traspàs de documentació a l'Arxiu General del GOIB.
  • Préstec. Sol·licitud per consultar documentació dipositada a l'Arxiu General del GOIB.
  • Devolució. Devolució del préstec.