Atles submarí cartografia posidonia oceànica de les Illes Balears

Entitat que presenta el projecte:

Govern de les Illes Balears

Territori:

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Import concedit:

387.410,92 €

Any de convocatòria:

2017

Descripció del projecte:

Aquest projecte pretén completar la cartografia existent en base a la Posidònia oceànica, comprovar la validesa i el grau defidelitat/ integritat d'aquesta, crear una aplicació informàtica que permeti a l'usuari saber si es troba en zona de fondeig permès o no, així com també divulgar el projecte i la seva aplicació.

Finalitat:

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa.

Per a més informació podeu descarregar el següent document