Projectes finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible 2017

El 16 d'octubre de 2017, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears ha triat els projectes per ser finançats amb uns 64 milions d'euros, quantitat recaptada de l'Impost del Turisme Sostenible durant l'any 2017.

Són en total 70 projectes, 62 dels quals són projectes nous i els 8 restants corresponen a projectes amb caràcter pluriennal de la convocatòria de 2016, que enguany també rebran finançament.

El 40 % del finançament dedicat a projectes nous correspon a l'objectiu prioritari primer “adquisició o la rehabilitació d’espais emblemàtics, d’elevat valor ambiental o cultural, amb especial esment a la recuperació i la revaloració del patrimoni històric i cultural".

El 16% dels projectes corresponen a "Activitats lligades a la diversificació del model econòmic i els projectes de formació del capital humà, d'R+D+i i transició energètica"; mentres que un 17 % de la recaptació es destineix a projectes de "Protecció i recuperació del medi natural, i la millora de les infraestructures hidràuliques i del cicle de l'aigua de les illes".

La totalitat dels projectes garanteixen que la gran majoria dels ciutadans el puguin beneficiar de les inversions aprovades.

Es poden consultar tots els projectes a continuació:

PROJECTE

ENTITAT

MALLORCA

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí
Projecte de recuperació d'hàbitats i d'ordenació de l'ús públic del Parc Natural Maritim-Terrestre es Trenc Salobrar de Campos Govern de les Illes Balears 517.000 €
Recuperació i condicionament dels camins del Bosc de Bellver Ajuntament de Palma
407.429,99 €

Gestió i conservavió dels espais naturals amb persones amb risc d'exclusió social

Govern de les Illes Balears 549.400,5€

La Serra de Tramuntana vers un entorn forestal ben gestionat i energèticament eficient

FELIB 355.619€

Adquisició Finca es Verger (Castell d'Alaró)

CI Mallorca 1.053.370,39€

Recuperació i rehabilitació de les cases de Can Morell a la finca de Son Real

Govern de les Illes Balears 16.800 €

Refugi per a excursionistes a l'edifici Ses Porqueres de Galatzó (Calvià)

CI Mallorca 1.410.683,97€

Impuls de l'economia social i circular Gestió sostenible dels residus turístics i creació de llocs de feina per a persones amb risc d'exclusió

Govern de les Illes Balears 700.000,00 €

Observatori de l'ús públic a la Serra de Tramuntana

Govern de les Illes Balears 55.000€

Fons per a la recuperació dels camins municipals de la Mancomunitat de la Serra de Tramuntana

FELIB 1.451.409,52€

Col·lectors i emissari terrestre de l'EDAR d'Andratx

Govern de les Illes Balears 91.735,5€

Projecte de subministrament d'aigua potable al Pla de Mallorca

FELIB 500.000€

Projecte de remodelació del llit i l'entorn del Torrent dels Jueus

FELIB 2.051.739,91€

Conducció d'aigua Petra-Manacor

Govern de les Illes Balears 515.146,34€

Ampliació i millora del tractament de l'EDAR d'Inca

Govern de les Illes Balears 400.000,00 €
Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa

Rehabilitació i museïtsació de les Torres del Temple

Ajuntament de Palma
798.760,25 €

Creació del museu del parc arqueològic del Puig de Sa Morisca

FELIB 882.587,08 €

Son Fornés, centre d'investigació i documentació del patrimoni arqueològic

Govern de les Illes Balears 250.000,00€

Senyalització del pla de vies ciclistes de Mallorca

CI Mallorca 370.678,00 €

Adquisició finca "Es Canons"

Govern de les Illes Balears 4.746.616,21 €
Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural

Projecte de consolidació de part del recinte amuradat de la ciutat d'Alcúdia

FELIB 442.020,30 €

Apadrina un molí

CI Mallorca 250.000,00 €

Recuperació del sistema hidràulic de la finca Galatzó

CI Mallorca 784.838,89 €
Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic

Tecnoindústria d'aigües de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears 182.139,74 €

Infraestructura de suport a emprenedors de base tecnològica del programa #EMPRENBIT

Govern de les Illes Balears 356.000,00 €

Smart Park

Govern de les Illes Balears 476.043,00 €
Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en temporada baixa

Centre Integrat de FP en l'àrea de reparació i manteniment d'embarcacions

Govern de les Illes Balears 1.500.000,00 €
TOTAL Mallorca 21.115.018,59 €

PROJECTE

ENTITAT

MENORCA

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí

Adquisició d'un terreny per la construcció d'un centre d'interpretació

CI Menorca 1.614.221,35 €

Projecte d'enderrocament de tres xalets adquisició de dues parcel·les i de restitució de la zona pública Llimpa-Santa Madrona a l'àmbit del Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau

Govern de les Illes Balears 258.117,72 €

Projecte de dotació i reformes del nucli urbà de Sínia Riera

CI Menorca 393.149,49 €

Electrificació pou de bombeig d'aigua potable al camí de Biniparratx

CI Menorca 129.873,76 €

Millora de les instal·lacions del tram sud del Carrer Major

CI Menorca 493.262,91 €

Substitució parcial de la xarxa d'abastament d'aigua potable

CI Menorca 182.399,08 €

Estació de desnitrificació

CI Menorca 624.916,80 €
Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa

Rehabilitació de la finca Milà Nou per la creació d'un centre d’interpretació

CI Menorca 128.010,94 €

Menorca territori viu: Menorca Smart Island

CI Menorca 665.239,85 €
Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural

Recuperació i rehabilitació de les murades (Bastió des Governador i Reial Alcàsser)

CI Menorca 532.632,24 €

Adquisició dels 6 immobles que confronten amb el claustre de Sant Diego

CI Menorca 841.266,00 €
TOTAL Menorca 5.863.090,14 €

PROJECTE

ENTITAT

EIVISSA

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí
Projecte per a la protecció i recuperació del medi natural de la illa d’Eivissa i la seva agro-biodiversitat

CI Eivissa

493.186,03 €

Construcció del depòsit regulador de Jesús

FELIB

548.670,61 €

Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa
Projecte d'ordenació de la costa de la Badia de Portmany

FELIB

831.272,57 €

Rehabilitació infraestructures del passeig marítim de Ses Figueretes

CI Eivissa

1.816.641,27 €

Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en temporada baixa
Escola d'Hoteleria Illes Balears a Eivissa

Govern de les Illes Balears

1.000.000,00 €

TOTAL Eivissa 4.689.770,48 €

PROJECTE

ENTITAT

FORMENTERA

Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural

Adquisició de la finca i casa pagesa de Sa Senieta

CI Formentera

1.000.000,00 €

TOTAL FORMENTERA 1.000.000,00 €

PROJECTE

ENTITAT

DIVERSES ILLES

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí
Cooperació i innovació Govern de les Illes Balears 1.500.000,00 €
Campanya d'informació i vigilància en espais de rellevància ambiental Govern de les Illes Balears 420.000,00 €
Disseny i implementació d'estratègies de control Xylella Fastidiosa Govern de les Illes Balears 350.000,00 €
Recuperació dels sistemes dunars en espais de rellevància ambiental de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 398.000,00 €
Agricultura ecològica Govern de les Illes Balears 750.000,00 €
Impuls diversificació de cultius a les explotacions tradicionals Govern de les Illes Balears 1.500.000,00 €
Prats nets d'invasores i controls d’espècies invasores a zones humides de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 185.250,00 €
Mesures contra incendis Govern de les Illes Balears 100.000,00 €
Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa
Patrimoni gastronòmic, cultural i natural, com eixos de diversificació Govern de les Illes Balears 1.200.000,00 €
Paisatge Agrari Govern de les Illes Balears 2.000.000,00 €
Atles submarí cartografia posidonia oceànica de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 387.410,92 €
Programa de reserves marines de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 570.000,00 €
Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic
Projecte de foment de la mobilitat elèctrica Govern de les Illes Balears 4.598.000,00 €
Convocatòria de projectes competitius d’R+D Govern de les Illes Balears 270.000,00 €
Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en temporada baixa
Cambreres de Pis i Salut Govern de les Illes Balears 190.648,00 €
FUTURMED TALENT per a la medicina del futur Govern de les Illes Balears 370.000,00 €
Programa integral d’activació laboral Govern de les Illes Balears 1.500.000,00 €
Convocatòria competitiva per a la creació i consolidació de clústers del coneixement de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 160.000,00 €
TOTAL Diverses Illes  16.449.308,92 €

PROJECTES PLURIENNALS 2016-2017

PROJECTE

TERRITORI

QUANTITAT

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí
Projecte d'ampliació i remodelació EDAR Porreres Mallorca 1.331.000,00 €
Remodelació i millora de l’EDAR de Camp de Mar Mallorca 1.742.402,00 €
Projecte de conducció "Maria de la Salut - Petra" Mallorca 8.873.426,93 €
Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural
Ferrocarril històric associat a una col·lecció museogràfica Sant Llorenç d’es Cardassar Mallorca 500.000,00 €
Nova seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears Mallorca 600.000,00 €
Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic
Creació de l’Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB) Diverses illes 240.000,00 €
Xarxa d’Estacions d’Investigacions de les Illes Balears (XEIIB) Diverses illes 815.461,00 €
Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en temporada baixa
Centre nàutic Polígon Son Castelló Mallorca 1.468.460,00 €
TOTAL Projectes Pluriennals 15.570.749,93 €