Projectes finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible 2016
 

El 25 de gener de 2017, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears ha triat els projectes per ser finançats amb la recaptació de l'Impost del Turisme Sostenible durant l'any 2016.


Dels 46 projectes, n'hi ha 33 que corresponen a l'objectiu prioritari de la llei: «La protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí». Els projectes mediambientals sumen un total de 23,8 milions d'euros, un 79,4% de l'import del Fons corresponent a 2016 (30 milions). La totalitat dels projectes garanteixen que la gran majoria dels ciutadans el puguin beneficiar de les primeres inversions aprovades.


El 20,6% restant del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible (6,2 milions d'euros) es reparteix entre 13 projectes que estan orientats a la resta de les prioritats contemplades a la llei de creació de l'Impost del Turisme Sostenible.

Es detallen els projectes finançats a continuació:

PROJECTE

ENTITAT

MALLORCA

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí

Execució del bypass en la conducció sa Marineta – s’Extremera que faci possible la reversibilitat de la instal·lació i l’automatització i el control de les instal•lacions Govern de les Illes Balears 439.230,00 €

Projecte d’ampliació i remodelació EDAR Porreres

Govern de les Illes Balears 1.331.000,00 €

Projecte de conducció «Maria de la Salut – Petra»

Govern de les Illes Balears 1.414.112,68 €

Projecte de millora en l’aprofitament, al PN de s’Albufera de Mallorca, de les aigües provinents de ses Fonts Ufanes

Govern de les Illes Balears 135.000,00 €

Projecte de rehabilitació de la infraestructura hídrica per al consum humà al Parc Nacional de Cabrera

Govern de les Illes Balears 70.000,00 €
 

Projecte de remodelació i millora EDAR Camp de Mar

Govern de les Illes Balears 1.742.402,00 €

Projecte de substitució i instal·lació de vàlvules a les conduccions que uneixen Son Sitges, Maria de la Salut i Santa Maria del Camí

Govern de les Illes Balears 193.600,00 €
 

Projecte d’execució d’un dipòsit a Son Sitges (sa Marineta)

Govern de les Illes Balears 3.267.000,00 €
 

Remodelació de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sóller per a l’aprofitament dels recursos hidràulics del torrent Major i adequació del sistema de clorat del dipòsit

Govern de les Illes Balears 285.460,18 €

Condicionament del llit i reconstrucció de murs en el marge esquerre del torrent de Sant Miquel, per millorar el drenatge d’aigües superficials cap al Parc Natural de s’Albufera

Govern de les Illes Balears 180.000,00 €

Mobilitat sostenible en espais naturals i platges de Mallorca

Govern de les Illes Balears 1.243.790,79 €
 

Obres de millora a les cases de ses Figueroles: de l’oblit al centre de recuperació del ferreret i refugi de muntanya en el paratge natural de la serra de Tramuntana

Govern de les Illes Balears 130.000,00 €
 

Projecte d’excavació, documentació, consolidació i adequació del jaciment arqueològic des Figueral a la finca pública de Son Real

Govern de les Illes Balears 78.339,65 €
 

Projecte d’obra al refugi de la casa de ses Collidores, a la finca pública de Planícia

Govern de les Illes Balears 475.742,00 €

Projecte per al desenvolupament d’una xarxa d’interpretació de la serra de Tramuntana – Patrimoni Mundial

Govern de les Illes Balears 500.000,00 €
 

Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural

Nova seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears 400.000,00 €
 

Projecte de ferrocarril històric associat a una col·lecció museogràfica Sant Llorenç des Cardassar

Govern de les Illes Balears 249.000,00 €
 

Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic

Prospecció, identificació, caracterització i conservació de varietats tradicionals d’ametller de Mallorca en risc d’erosió genètica

Govern de les Illes Balears 250.000,00 €

Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en temporada baixa

Creació del centre de formació professional per a l’ocupació nàutica

Govern de les Illes Balears 1.500.000,00 €
 

TOTAL Mallorca

13.884.677,30€

PROJECTE

ENTITAT

MENORCA

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí

Projecte de conducció des de la dessaladora de Ciutadella al dipòsit de Son Blanc Govern de les Illes Balears 583.630,36 €
Prova pilot: infiltració d'aigua depurada per a recuperació d'aqüífers sobreexplotats Govern de les Illes Balears 850.000 €

Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural

Consolidació de la murada oest del castell medieval islàmic de Santa Àgueda CI Menorca 118.089,59 €
Pla d'actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls CI Menorca 260.695,99 €
Rehabilitació de la torre de defensa de Sanitja, es Mercadal CI Menorca 250.116,41 €
Rehabilitació de la torre de defensa Rambla a Maó CI Menorca 177.054,56 €
Rehabilitació patrimoni i dotació Convent de Sant Diego (Menorca) Govern de les Illes Balears 884.693,28 €

TOTAL Menorca

3.124.280,19 €

PROJECTE

ENTITAT

EIVISSA

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí

Projecte d’ampliació del dipòsit d’aigua de la dessaladora de Santa Eulària del Riu Govern de les Illes Balears 1.939.287,16 €
Projecte de connexió de la planta dessaladora de Santa Eulària amb la xarxa de distribució en alta d’Eivissa Govern de les Illes Balears 1.939.287,16 €
Projecte de protecció del Parc Natural de ses Salines CI Eivissa 699.717,19 €

TOTAL Eivissa

4.578.291,51 €

PROJECTE

ENTITAT

FORMENTERA

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí

Nou dipòsit d’aigua osmotitzada i dipòsit de CO2 i instal•lacions auxiliars a la dessaladora de Formentera Govern de les Illes Balears 119.790,00 €
Projecte de renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructura als Pujols CI Formentera 484.000,00 €

TOTAL Formentera

603.790,00 €

PROJECTE

ENTITAT

DIVERSES ILLES

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí

Conservació del patrimoni cultural i natural de les explotacions agràries ubicades en espais naturals protegits

Govern de les Illes Balears 500.000,00 €

Geoturisme balear

Govern de les Illes Balears 415.000,00 €

Impuls a la diversificació de cultius a les explotacions tradicionals sostenibles de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears 1.500.000,00 €

La flora amenaçada de les Pitiüses

Govern de les Illes Balears 268.000,00 €

Les ales de la mar. La recuperació del virot petit i altres aus marines de les Balears

Govern de les Illes Balears 303.000,00 €

Pla anual de neteja per terra de platges, cales i espais públics amb persones amb risc d’exclusió social

Govern de les Illes Balears 500.000,00 €

Pla de monitorització de la posidònia

Govern de les Illes Balears 130.000,00 €

Projecte «Boscos de Ribera». Pla de recuperació d’omedes a les Illes Balears

Govern de les Illes Balears 95.000,00 €

Projecte de senyalització dels espais naturals protegits de la Xarxa Natura 2000

Govern de les Illes Balears 500.000,00 €

Projecte d’instal•lació de dipòsits d’aigua per a la lluita contra incendis forestals en zones d’alt valor ecològic

Govern de les Illes Balears 400.000,00 €

Programa de Reserves Marines de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears 1.260.000 €

Foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa, i promoció del turisme sostenible i de temporada baixa

Creació i dotació Clubs de Producte

Govern de les Illes Balears 300.000,00 €

Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic

Creació de l’Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB)

Govern de les Illes Balears 60.000,00 €

Millora, automatització i implantació de noves estacions d’aforament a la xarxa hidrogràfica de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears 762.500,00 €

Xarxa d’Estacions d’Investigacions de les Illes Balears (XEIIB)

Govern de les Illes Balears 815.461,00 €

TOTAL Diverses illes 7.808.961,00€