Funcionament

Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible

La Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears ha d'analitzar, valorar i seleccionar els projectes corresponents a actuacions que presentin les administracions i la resta d'entitats que formen part de la Comissió, susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible.

Per garantir la màxima transparència, tots els projectes finançats amb els ingressos d'aquest tribut seran publicats en aquest lloc web. L'objectiu és proporcionar als visitants, als tour operadors i als ciutadans de les Illes Balears un monitoratge detallat de la finalitat dels fons recaptats i de les diferents iniciatives que es desenvoluparan gràcies a aquesta contribució.

La composició de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, que es va reunir per primera vegada el 19 de juliol de 2016, és la següent:

.

 • Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme: Bel Busquets
 • Conselleria de Presidència: Pilar Costa
 • Conselleria d'Hisenda i Administracions públiques: Catalina Cladera
 • Conselleria de Treball, Comerç i Indústria: Iago Negueruela
 • Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca: Vicenç Vidal
 • Direcció General de Turisme: Antoni Sansó
 • Direcció General de Pressuposts i Finançament: Joan Carrió
 • CCOO: Ginés Díez González
 • CCOO: Consuelo López Melero
 • CCOO: Antonio Soria Hernandez
 • UGT: Alejandro Texias Muñoz
 • UGT: Antonio Copete González
 • UGT: Guadalupe López Monedero
 • CAEB: Inmaculada Benito
 • CAEB: Juan Jose Riera Ramón
 • CAEB: Joan Simonet Pons
 • CAEB: Luís Pablo Casals
 • PIMEB: Maria de los Angeles Marí
 • PIMEB: Maria Garcia Melsión
 • FELIB: Llorenç Caretero Tuduri
 • FELIB: Vicent Marí Torres
 • GOB: Macià Blázquez Salom
 • GOB: Margalida M. Ramis Sastre
 • Amics de la terra: Alejandra Hemingway Clemenson
 • UIB: Jordi Llabrés Bordoy
 • ARCA: Josep Masot Tejedor
 • Consell Agrari: Joan Rallo García
 • CIM: Cosme Bonet Bonet
 • CIME: Maite Salord Ripoll
 • CI Eivissa: Vicente Torres Guasch
 • CI Formentera: Alejandra Ferrer Kirschbaum
 • Aj. de Palma: Joana M. Adrover Moyano

.

Actes Ple Comissió

Acta 1 - Sessió 19/07/2016

Acta 2 - Sessió 19/09/2016

Acta 3 - Sessió 25/01/2017

Acta 4 - Sessió 04/07/2017

Acta 6 - Sessió 27/03/2018

Acta 7 - Sessió 21/05/2018