Normativa sobre l’ús de la identitat corporativa del Fons per a l'impuls del Turisme Sostenible

En el document Manual Identitat Corporativa del Fons per a l'impuls del Turisme Sostenible es detallen les pautes a seguir sobre el correcte ús de imatge corporativa de l'Impost del Turisme Sostenible per aquells organismes beneficiaris.

El logotip de referència que s’ha d’emprar es composa de quatre pètals que representen cada una de les Illes Balears, en quatre tonalitats verdes respectivament. El dibuix sempre va acompanyat d'un text que indica Illes Sostenibles. Aquest text permet la traducció a l'idioma d'on es faci difusió (actualment traduït al castellà, anglès, alemany, italià i francès).

A més s’ha seguit una línia gràfica específica i representativa del Fons del Turisme Sostenible per a la maquetació d’aquells documents que així ho requereixin tals com cartells, díptics, tríptics, portades, etc.   

.

Manual Identidad Corporativa (ES)

Manual Identitat Corporativa (CAT)

.

A continuació es despleguen els logotips en diferents formats, així com les plantilles que s’han de fer servir per a una correcta i pautada comunicació.

.

Logotip Blanc i Negre:

.

Logotip Color: