Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2017

El 7 de juliol de 2017, el Consell de Govern va ratificar el  PDF Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2017, aprovat per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible el 4 de juliol de 2017, i va ordenar-ne la publicació en ePDF Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Pla Anual 2017 fixa com a objectius anuals prioritaris dels projectes que es finançaran a càrrec del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible: l'adquisició o la rehabilitació de patrimoni natural, històric i cultural, la diversificació del model econòmic i la millora del medi natural i del cicle de l’aigua, sens perjudici que tots els projectes de caràcter mediambiental han de ser considerats prioritaris de conformitat amb el que disposa l’article 19.3 de la Llei.