Normativa sobre publicitat i comunicació del Fons per l'impuls Turisme Sostenible

En el document Manual de Comunicació del Fons per a l'Impuls del Turisme Sostenible es detallen les mesures d’informació i publicitat necessàries pel compliment de la comunicació dels organismes beneficiaris.

La Llei 2/2016 30 de març, indica que un cop aprovats els projectes, s’han d’executar mitjançant els instruments jurídics que es considerin més adequats per a cada projecte concret, i s’ha de donar publicitat general de l’aprovació i execució mitjançant un lloc Web específic.

Tal i com apareix al Pla Anual 2017, els beneficiaris han de donar publicitat a la contribució que el Fons aporta als projectes. Aquesta comunicació ha que quedar reflexada als cartells divulgatius de les activitats, inversions i obres. La comunicació i les mesures de publicitat que s’han d’adoptar, han de complir amb els requisits d’imatge corporativa que proporcioni l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).

Al marge de la publicació al BOIB i al lloc web específic d’aquest Pla, les administracions i altres entitats que poden presentar projectes a la Comissió, han de publicar-ho de forma immediata a les seves pàgines web. 

.

Descàrregues

Manual de Comunicación (ES)

Manual de Comunicació (CAT)

.

Altres Descàrregues

Instrucció Consellera (CAT)

Manual de Gestió Transferència (CAT)  | Manual de Gestión Transferencia (ES)

Manual de Gestió Ajuda (CAT)  |  Manual de Gestión Ayuda (ES)

Annex 3, Model Acta Inici i Planificació (CAT)  |  Anexo 3, Modelo Acta Inicio y Planificación (ES)

Annex 4, Model Acta Seguiment (CAT)  |  Anexo 4, Modelo Acta Seguimiento (ES)

Annex 5, Model Pròrroga-Renúncia (CAT)  | Anexo 5, Modelo Prórroga-Renuncia (ES)

.

Resum tarifes:

Català | Espanyol | Anglès | Alemany | Francès | Italià

.

Informació projectes:

Mallorca

Menorca

Pitiüses