Impost

Des de l'1 de juliol de 2016, s'aplica l'Impost del Turisme Sostenible a totes les estades en allotjaments turístics de les Illes Balears. Gràcies a aquesta aportació vostra, podem realitzar inversions importants amb la finalitat de compensar l'impacte territorial i mediambiental del turisme a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Finalitats

Medi ambient

La primera de les finalitats és la protecció, preservació i recuperació del medi ambient. Això significa, per exemple, millores en parcs naturals protegits i un esforç per a la conservació dels ecosistemes naturals i de la fauna i la flora autòctones.


Turisme sostenible

També es finançaran projectes que tinguin com a objectiu la promoció del turisme sostenible i de temporada baixa - per poder tenir més visites i per tant més llocs de feina a la primavera, tardor i hivern. Es pot aconseguir amb projectes com ara la recuperació de rutes ciclistes i de senderisme i una millora senyalització d'aquestes, ja que els amants d'aquest tipus d'activitat vénen en temporada baixa.

Patrimoni històric

Un altre punt important és la recuperació i la rehabilitació del nostre patrimoni històric i cultural. Gràcies als ingressos de l'impost, podrem reformar edificis històrics o elements amb valors arqueològics i fer-los més accessibles perquè vosaltres, els nostres visitants, també pugueu conèixer millor la nostra cultura i la nostra història.

Recerca científica

Gràcies a la teva aportació, podrem invertir en la recerca científica que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic o relacionada amb l'àmbit turístic. Aquesta recerca ens permetrà mantenir les illes tal com són avui, envoltades per una mar sana i viva - i també ens ajudarà a millorar i modernitzar encara més tot el que us oferim a vosaltres, els visitants.


Formació i ocupació

La millora de la formació i la qualitat de l'ocupació, així com el foment de l'ocupació en temporada baixa també són finalitats de l'impost. Volem generar llocs de feina qualificats i millorar les condicions laborals de les persones a través de mesures actives que optimitzin la formació del sector laboral dels serveis, com per exemple l'impuls de la formació professional.

Tarifes

Classes d'establiments turístics Euros/dia d'estada*
Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior 2
Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior 1,5
Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d’una, dues i tres estrelles 1
Apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior 2
Apartaments turístics de tres claus superior 1,5
Apartaments turístics d’una, dues i tres claus 1
Establiments d’allotjament no residencials d’empreses turisticoresidencials 2
Habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística 1
Hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme d’interior 1
Hostals, hostals residència, pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings 0,5
Albergs i refugis 0,5
Altres establiments o habitatges de caràcter turístic 1
Embarcacions de creuer turístic 1
* IVA no inclós +10% IVA

Exempcions

 • Queden exemptes d'aquest impost les estades de menors de 16 anys.
 • En temporada baixa (1 de novembre de cada any i el 30 d’abril de l’any), l'impost es redueix un 50 %.
 • A partir del novè dia de l'estada en un mateix establiment, l'impost es redueix un 50%

Ofereixes estades turístiques?

Informació útil

Trobareu informació tècnica de l'Impost de Turisme Sostenible a la pàgina web que l'Agència Tributària de les Illes Balears ha elaborat: Normatives, manuals, models de l'impost, calendari d'aplicació i qüestions més habituals.

Material informatiu pels visitants

Si voleu sol·licitar material informatiu sobre l'impost per poder facilitar-lo als vostres visitants, contactau amb directorageneral@dgoturis.caib.es

Àmbit d'aplicació

L'impost s'ha d'aplicar a totes les estades, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que els contribuents facin a les Illes Balears en els establiments turístics següents:

 1. Els establiments d'allotjament hoteler, això és, els hotels, els hotels de ciutat, els hotels apartaments i els allotjaments de turisme d'interior.
 2. Els apartaments turístics.
 3. Les diverses classes d'allotjaments de turisme rural, això és, els hotels rurals i els agroturismes.
 4. Els albergs i els refugis.
 5. Les hostatgeries.
 6. Els establiments explotats per les empreses turisticoresidencials, excepte pel que fa a les unitats d'allotjament residencial.
 7. Els hostals, els hostals residència, les pensions, les posades, les cases d'hostes i els campaments de turisme o càmpings.
 8. Els habitatges turístics de vacances, els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques i els habitatges objecte de comercialització turística susceptibles d'inscripció d'acord amb les lleis que els regulen.
 9. La resta d'establiments i habitatges als quals la normativa autonòmica atorga la qualificació de turístics.
 10. Els habitatges objecte de comercialització turística que no compleixen els requisits establerts per a això en la normativa autonòmica i que, per tant, no són susceptibles d'inscripció d'acord amb la legislació turística vigent.
 11. Les embarcacions de creuer turístic quan fan escala en un port de les Illes Balears.