Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2018

El 29 de juny de 2018, el Consell de Govern va ratificar el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2018, aprovat per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible el 28 de juny de 2018, i va ordenar-ne la publicació en el PDF Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Pla Anual 2018 fixa com a objectius anuals prioritaris:

a) Inversió per a l'adquisició i rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer social amb criteris de sostenibilitat energètica.

b) Paisatge, conservació i divulgació d'espais de rellevància ambiental.

c) Rehabilitació, adquisició o manteniment del patrimoni cultural.

d) Diversificació del model econòmic mitjançant projectes de formació del capital humà, de R+D+I, transició energètica i diversificació del producte turístic sostenible per fomentar la competitivitat i allargar la temporada turística.

.

Formulari de sol·licitud de projecte per al Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2018