El FOGAIBA destina 1,5 milions d’euros a les explotacions diversificades com a reconeixement per la seva tasca paisatgística

Doblers provinents del turisme es destinen per primera vegada a l’agricultura

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Conselleria de Turisme, Innovació i Recerca han presentat avui una subvenció d’1,5 milions d’euros destinada a reconèixer i ajudar les explotacions agràries que, a més de produir aliments, també contribueixen a preservar el paisatge. Amb aquesta línia d’ajudes, provinents dels fons de l’impost del turisme sostenible de 2016, es vol compensar les despeses més elevades que comporta la gestió d’explotacions diversificades i reconèixer la tasca d’aquest tipus d’explotacions.

Enlaces de interes: