Les ales de la mar. La recuperació del virot petit i altres aus marines de les Illes Balears

Entitat que presenta el projecte:

Govern de les Illes Balears

Territori:

Illes Balears

Import concedit:

303.000 €

Any de convocatòria:

2016

Descripció del projecte:

Mitjançant l'aplicació del Pla de recuperació i conservació d’aus marines de les Illes Balears, es pretén dur a terme una restauració biològica de colònies (eliminar espècies invasores de colònies); reduir la mortalitat deguda a l'home; prevenir els riscos per activitats humanes i assegurar el seguiment de les poblacions.

Finalitat:

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

Per a més informació podeu descarregar el següent document