Torna

Deute

Informació sobre el Contracte marc de Tresoreria 2019 per als ens instrumentals i centres docent públics no universitaris

El 20 de març de 2019 es va formalitzar el Contracte marc de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2019 (Contracte marc de Tresoreria 2019).


Inici vigència: 20 de març de 2019
Fi vigència: 30 de juny de 2020