Torna

Deute

Perfil venciments del deute SEC de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En aquest gràfic figuren els venciments de capital prevists de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens instrumentals del seu àmbit SEC, de les operacions d'endeutament a llarg termini formalitzades fins a la data d'actualització del gràfic.

Per l'exercici 2021, també inclou les amortitzacions anticipades totals o parcials per causes distintes al refinançament de la cartera de deute.

En canvi, no figuren les amortitzacions anticipades totals o parcials previstes per refinançament en l'exercici 2021.

Veure les dades

Podeu sel·leccionar les parts del gràfic per obtenir el detall númeric o sel·leccionar l'any per obtenir el resum númeric complet de l'any.  Sel·leccioneu quadre sinòptic per veure les dades. (Dades del quadre actualitzades a març 2021)