Torna

Deute

Deute SEC sobre PIB

Dades de deute SEC sobre el PIB publicades pel Banc d'Espanya calculades segons el PDE (protocol de dèficit excessiu).

 

Quadre 13.10 Estadístiques del Banc d'Espanya (pdf)PDF

Quadre 13.10 Estadístiques del Banc d'Espanya (csv) Arxiu de text

Quadre 13.10 Estadístiques del Banc d'Espanya (xlsx) Fulla de Càlcul


Veure les dades

* Dades de tancament del 3r trimestre de 2021