Torna

Deute

Ràting


Standard & Poor’s: BBB+, perspectiva negativa


El ràting de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és assignat per l’agència de qualificació de risc Standard & Poor’s.

L’agència Standard & Poor's Ratings (S&P) taxa governs locals i regionals (LRG) en més de trenta països de fora dels Estat Units d’Amèrica. El marc general d’assignació de ràting als governs locals i regionals per part de l’agència S&P consisteix en una anàlisi combinada quantitativa i qualitativa de diversos factors financers, econòmics, administratius i institucionals i pressupostaris, les obligacions de liquiditat, l'endeutament i el contingent.

El 12 de novembre de 2021  l'agència Standard and Poor's ha confirmat la qualificació BBB+ i manté la perspectiva negativa pels efectes en l'economia de les Illes Balears causat per la COVID-19.