Torna

Deute

Ràting 2022


Standard & Poor’s: BBB+, perspectiva estable


L'11 de novembre de 2022 l'agència Standard and Poor's ha revisat el ràting de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la confirmació de la qualificació 'BBB+' perspectiva a estable, mantenint l'informe publicat el 13 de maig de 2022 que confirma els bons resultats pressupostaris i la forta recuperació de l'economia balear.

Standard & Poor's Ratings (S&P) és l'agència de qualificació de risc que assigna el ràting Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i és una companyia nordamericana que publica qualificacions de més de 130 països, i en concret, taxa governs locals i regionals (LRG) fora dels Estat Units d’Amèrica. El marc general d’assignació de ràting als governs locals i regionals per part de l’agència S&P consisteix en una anàlisi combinada quantitativa i qualitativa de diversos factors financers, econòmics, administratius i institucionals i pressupostaris, les obligacions de liquiditat, l'endeutament i el contingent.

El darrer informe d'S&P sobre la qualificació creditícia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el següent:

Veure informes sobre el ràting de la Comunitat Autònoma d'anys anteriors

Podeu consultar l'evolució del ràting de la Comunitat Autònoma en el conjunt de dades oberts d'aquest enllaç Pàgina Web