Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Nous models d'impresos de la modificació de la Llei 7/2013 amb la Llei 2/2020


Arran de la publicació de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (models provisionals pendents d'aprovació definitiva).


Activitats permanents

Impresos en ODT

 

Declaració responsable inici d'activitat innòcua 

DRIA rev innòcua_1.odtDRIA rev innòcua_1.odt

Declaració responsable inici d'activitat major o menor

DRIA rev major_menor_1.odtDRIA rev major_menor_1.odt

Declaració responsable modificació d'activitat major o menor

DRIA rev modificacions_1.odtDRIA rev modificacions_1.odt

Declaració responsable inici d'activitat major o menor sense modificar ni alterar les instal·lacions

DRIA rev sense instal_1.odtDRIA rev sense instal_1.odt

Certificació de tècnic per presentar amb el DRIA

Rev Certificat tècnic_1.odtRev Certificat tècnic_1.odt

Impresos en PDF

Declaració responsable inici d'activitat innòcua

DRIA rev innòcua_1.pdfDRIA rev innòcua_1.pdf

Declaració responsable inici d'activitat major o menor

DRIA rev major_menor_1.pdfDRIA rev major_menor_1.pdf

Declaració responsable modificació d'activitat major o menor

DRIA rev modificacions_1.pdfDRIA rev modificacions_1.pdf

Declaració responsable inici d'activitat major o menor sense modificar ni alterar les instal·lacions

DRIA rev sense instal_1.pdfDRIA rev sense instal_1.pdf

Certificació de tècnic per presentar amb el DRIA

Rev Certificat tècnic_1.pdfRev Certificat tècnic_1.pdf

Activitats itinerants

Impresos en ODT

Declaració responsable d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II, d'activitats itinerants. (Innòcues)

Editor de Text odtDeclaracio_responsable_inscripcio_Registre_Autonomic_Activitats_Seccio_II_Innocua.odt

Declaració responsable d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II, d'activitats itinerants. (Majors)

Editor de Text odtDeclaracio_responsable_inscripcio_Registre_Autonomic_Activitats_Seccio_II_Major.odt

Declaració responsable d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II, d'activitats itinerants. (Menors)

Editor de Text odtDeclaracio_responsable_inscripcio_Registre_Autonomic_Activitats_Seccio_II_Menor.odt

Comunicació de transmissió (signen tant el nou com l'antic titular; no cal certificat tècnic de manteniment de condicions de títol habilitant)

Editor de Text odtComunicacio_de_transmissio_activitat_itinerant.odt

Declaració responsable per modificar la titularitat en la inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II, d'activitats itinerants (només signa el nou titular, cal presentar certificat tècnic de manteniment de condicions de títol habilitant)

Editor de Text odtDeclaracio_responsable_modificacio_titularitat.odt

Impresos en PDF

Declaració responsable d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II, d'activitats itinerants. (Innòcues)

PDFDeclaracio_responsable_inscripcio_Registre_Autonomic_Activitats_Seccio_II_Innocua.odt

Declaració responsable d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II, d'activitats itinerants. (Majors)

PDFDeclaracio_responsable_inscripcio_Registre_Autonomic_Activitats_Seccio_II_Major.odt

Declaració responsable d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II, d'activitats itinerants. (Menors)

PDFDeclaracio_responsable_inscripcio_Registre_Autonomic_Activitats_Seccio_II_Menor.odt

Comunicació de transmissió (signen tant el nou com l'antic titular; no cal certificat tècnic de manteniment de condicions de títol habilitant)

PDFComunicacio_de_transmissio_activitat_itinerant.odt

Declaració responsable per modificar la titularitat en la inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II, d'activitats itinerants (només signa el nou titular, cal presentar certificat tècnic de manteniment de condicions de títol habilitant)

PDFDeclaracio_responsable_modificacio_titularitat.odt