Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

 

JORNADA SOBRE SEGURETAT ALS ESPECTACLES PÚBLICS

 

Els dies 16 i 17 de desembre de 2014 s’han dut a terme unes jornades sobre seguretat als espectacles públics, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, on s’han tractat els temes de les autoritzacions no permanents i la seva tramitació, la seguretat, els riscs mèdics i els serveis higiènics presents als espectacles públics.

En aquestes jornades s’han presentat unes guies i uns mètodes de càlcul que serviran per facilitar la feina tant dels promotors i tècnics redactors dels projectes com per els enginyers municipals que els han d’estudiar. Aquests documents encara són esborranys, per la qual cosa, esperem els comentaris, suggerències i totes les aportacions que ens pugueu fer. Els documents són:

 

-          Guias de buenas practicas en macroespectaculos CASTELLA.pdf Guias de buenas practicas en macroespectaculos.pdf

-          Espectacles de gran afluencia 2012.ver 2.0.pdf Recomanacions en espectacles amb grans aforaments.pdf

-          MODULO 2 y 3 Riesgo médico e servicios higiénicos en espetáculos publicos y actividades recreativas.pdf Riesgo médico y servicios higiénicos en espetáculos publicos y actividades recreativas.pdf

-            DEF Evaluacion de riesgo medico y servicios higienicos.xls Evaluacion de riesgo medico y servicios higienicos.xls

 

Aquests documents han de ser debatuts per la Comissió Executiva de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears (CEJAIB), per tant encara podran sofrir alguna modificació.

 

Recordau que aquests documents són una guia de mínims, No obstant per raons motivades o per les característiques de l’activitat concreta, aquests mínims poden ser augmentats. 

 

També, recordar-vos que aquests documents estan fets per ser empleats, per tant us sol·licitem la vostra col·laboració en fer simulacres i estudis de les diferentes possibilitats que es puguin produir a les activitats no permanents, tant si són petites activitats (com una festa popular que pugui organitzar una barriada) com grans activitats (com un macro-concert).

 

Si voleu més informació podeu telefonar al 971176413 per concertar una cita entre els dies 12 i 15 de gener de 2015.