Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

CONSULTES I RESPOSTES ANY 2016

NUM.

EXPED.

ESTAT SOL.LICITUT RESPOSTA OBSERVACIONS
2016-1-A DEFINITIU

Sol_licitud_no_permanent_rustic_Ses_Salines.pdfSol_licitud

informe no permanent rústic_Ses Salines _1_.pdfinforme no permanent rústic_Ses Salines _1_.pdf

 

Sol.licitud d'informe

de l´Ajuntament

de Ses Salines

referent a la

filmació d'un programa

de televisió a sòl rùstic

2016-2-A DEFINITIU

Sol_licitud_Aj._Soller.pdfSol_licitud_

Aj._Soller.pdf

 Resposta 2016-2-A agroturismes.pdfResposta 2016-2-A agroturismes.pdf

 

Consulta sobre

la  necessitat

de llicència

d'activitats

en els agroturismes.

2016-3-A DEFINITIU

Consulta_Ajuntament_Eivissa.pdfConsulta

_Ajuntament

_Eivissa.pdf

Resposta 2016-3-A varies activitats al mateix local.pdfResposta 2016-3-A varies activitats al mateix local.pdf

 

Consulta

supòsits

pràctics d'activitats

sobre títol habilitant per la

venta de begudes alcoholiques

 i dur a terme dues activitats

diferents en un

 mateix local però en diferent horari

2016-4-A DEFINITIU

Consulta__Ajunt_Sant_Antoni_Portmany_2016-4-A.pdfConsulta

_Ajunt

_Sant_Antoni_

Portmany

_2016-4-A.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes

_a_consultes_

CEJAIB_12-04-

2016.pdf

Consulta técnica Llei  7/2013,sobre

recullir modificacions no incloses a

la llei i actaulització de documentació

  técnica.

2016-5-P DEFINITIVA

 Consulta_2016-5-P_2.pdfConsulta_

2016-5-P

_2.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes

_a_consultes_

CEJAIB_12-04-

2016.pdf

Inscripció activitat turística.
2016-6-P DEFINITIVA

 Consulta_2016-6-P.pdfConsulta

_2016-6-P.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes_

a_consultes_

CEJAIB_12-04

-2016.pdf

Sobre activitat permanent menor sense

obra i amb entrada a l'administració local 

 si es pot demanar document de conformitat 

2016-7-A DEFINITIVA

Consulta_2016-7-A.pdfConsulta

_2016-7-A.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes

_a_consultes_

CEJAIB_12-04-

2016.pdf

 Consulta de l'Ajuntament de

Maó sobre aparcaments 

exteriors i tipus d'activitat.

2016-8-A DEFINITIVA

Consulta_2016-8-A.pdfConsulta_

2016-8-A.pdf

Resposta 2016-8-A food trucks.pdfResposta 2016-8-A food trucks.pdf

Consulta Consell Mallorca sobre

 dubtes  tramitació de food trucks

2016-9-A DEFINITIVA

Consulta__2016-9-A.pdfConsulta

__2016-9-A.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes

_a_consultes_

CEJAIB_12-04

-2016.pdfinforme_aplicacio_OM1977.pdfinforme_aplicacio

_OM1977.pdf

Horaris de tancament

aplicables a discoteques.

2016-10-A DEFINITIVA

 Consulta_2016-10-A.pdfConsulta_

2016-10-A.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes

_a_consultes_

CEJAIB_12-04-

2016.pdf

Instal.lació caixer automàtic
2016-11-A DEFINITIVA

Consulta_2016-11-A.pdfConsulta

_2016-11-A.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes

_a_consultes_

CEJAIB_12-04-

2016.pdf

Baixa activitat.
2016-12-A DEFINITIU

Consulta___pag_1_2016-12-A.pdfConsulta__

_pag_1_2016-12

-A.pdf

Consulta__pag_2__2016-_12-A.pdfConsulta

__pag_2__2016

-_12-A.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes

_a_consultes_

CEJAIB_12-04-

2016.pdf

Consulta amb relació

 als articles 89

 i  90 de la Llei 7/2013

2016-13-A DEFINITIU

 Consulta_2016-13-A.pdfConsulta_

2016-13-A.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes_

a_consultes_

CEJAIB_12-04

-2016.pdf

Dubte sobre aplicació

Llei 7/2013

2016-14-P DEFINITIU

 Consulta_particular_2016-14-P.pdfConsulta

_particular_

2016-14-P.pdf

Respostes_a_consultes_CEJAIB_12-04-2016.pdfRespostes

_a_consultes

_CEJAIB_12-04

-2016.pdf

Activitats antigues-legalització
2016-15-P EN TRÀMIT

Consulta_2016-15-P.pdfConsulta

_2016-15-P.pdf

Sobre modificació d'activitat. Modificació substancial d'activitat durant el transcurs  de les obres.
2016-21-A DEFINITIVA Consulta 2016-21-A activitats secundàries turisme (1) (1).pdfConsulta 2016-21-A activitats secundàries turisme.pdf Resposta 2016-21-A activitats secundàries turisme.pdfResposta 2016-21-A activitats secundàries turisme.pdf Activitats diferents a la principal dins un establiment turístic
2016-23-A DEFINITIU Consulta  2016-23-A.pdfConsulta 2016-23-A.pdf Resposta a consulta  2016-23-A.pdfResposta a consulta 2016-23-A.pdf Consulta en relació amb la  instal.lació de 3 cabines metàliques amb caixers automàtics a la zona portuària.
2016-24-P EN TRÀMIT Consulta 2016-24-P.pdfConsulta 2016-24-P.pdf

Consulta sobre nivell de pressió sonora a l'interior  local.

 

2016-26-P EN TRÀMIT

Consulta 2016-26-P.pdfConsulta 2016-26-P.pdf

 

CAFE-CONCIERTO Requisitos de Actividades Clasificadas (2016-26-P).pdfCAFE-CONCIERTO Requisitos de Actividades Clasificadas (2016-26-P).pdf

Consulta sobre si circular  del Govern Balear de 20-07-93 es o no d'aplicació.
2016-27-A CONTESTADA Consulta 2016-27-A micro.pdfConsulta 2016-27-A micro.pdf Resposta consulta 2016-27-A.pdfResposta consulta 2016-27-A.pdf Consulta de cinc questions  diverses. 
2016-28-A DEFINITIVA Consulta 2016-28-A micro.pdfConsulta 2016-28-A micro.pdf Resposta 2016-28-A informes sectorials piscines.pdfResposta 2016-28-A informes sectorials piscines.pdf Sobre informes tècnics integrats Llei 7/2013 i potestat organismes  emetr'els els mateixos.
2016-29-A DEFINITIVA Consulta 2016-29-A penjada.pdfConsulta 2016-29-A penjada.pdf Resposta 2016-29-A vigencia DA20 LT.pdfResposta 2016-29-A vigencia DA20 LT.pdf Disposició adicional vigèsima Llei 8/2012
2016-30-A DEFINITIVA Consulta 2016-30-A penjada.pdfConsulta 2016-30-A penjada.pdf Resposta 2016-30-A mesurament de renous.pdfResposta 2016-30-A mesurament de renous.pdf Emisió renou mesurat de les màquines  vs Tarad el limitador
2016-31-P DEFINITIVA Consulta 2016-31-P penjada.pdfConsulta 2016-31-P penjada.pdf Resposta 2016-31-P venda menjar.pdfResposta 2016-31-P venda menjar.pdf

 Activitats  destinades a churreries y/o productes al son activitats ambulants o itinerants....

2016-32-A CONTESTADA Consulta 2016-32- A micros.pdfConsulta 2016-32- A micros.pdf Resposta a  consulta  2016-32-A.pdfResposta a consulta 2016-32-A.pdf Diverses consultes  relació escrit de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis  Educatius de la Conselleria d' Educació i Universitat
2016-33-A CONTESTADA Consulta 2016-33-A micros.pdfConsulta 2016-33-A micros.pdf Respostes a Consultes 2016-33-A i  2016-34-A micros.pdfRespostes a Consultes 2016-33-A i 2016-34-A micros.pdf Dubte sobre la interpretació de l'art. 36 de la Llei 7/2013 en relació a la LOU.
2016-34-A CONTESTADA Consulta 2016-34-A micros.pdfConsulta 2016-34-A micros.pdf Respostes a Consultes 2016-33-A i  2016-34-A micros.pdfRespostes a Consultes 2016-33-A i 2016-34-A micros.pdf Dubte sobre la interpretació de l'art. 36 de la Llei 7/2013 en relació a la LOU.
2016-35-A CONTESTADA Consulta  2016-35-A micros.pdfConsulta 2016-35-A micros.pdf Resposta a consulta 2016-35-A micros.pdfResposta a consulta 2016-35-A micros.pdf Sobre habitatge en el que és vol dur una activitat de repàs per a infants
2016-36-A CONTESTADA Consulta 2016-36-A micros.pdfConsulta 2016-36-A micros.pdf Resposta a consulta 2016-36-A micros.pdfResposta a consulta 2016-36-A micros.pdf Sobre els Party Boats
2016-37-A DEFINITIVA consulta 2016-37-A videovigilancia transit (1).pdfconsulta 2016-37-A videovigilancia transit (1).pdf Resposta 2016-37-A videovigilancia transit.pdfResposta 2016-37-A videovigilancia transit.pdf Instal·lació de càmeres de videovigilància per al control de trànsit
2016-39-A CONTESTADA Consulta 2016-39-A penjada Petra.pdfConsulta 2016-39-A penjada Petra.pdf Informe ajuntament Petra horaris.pdfInforme ajuntament Petra horaris.pdf Horaris  tancament per  diferents tipus de llicència.(Bar,Bar-Restaurant,Café-Concert...)