Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Amb la finalitat de millorar la qualitat dels projectes i de les activitats s'ha el·laborat la taula següent, on s'indicarà: 

Activitats afectades: s'indiquen els grups d'activitats o instal·lacions als que afecta la normativa.

Resum I i II: s'indicará a què afecta, així com, si la normativa en concret regula un procediment d'inici d'activitat o d'instal·lació que es tengui que considerar com una autorització sectorial abans de l'inici i exercici de l'activitat, del permís de funcionament o abans del procediment administratiu de l'activitat. També s'indicarà si regula qüestions tècniques (obres, instal·lacions o similars) que s'hagin de tenir en compte a l'hora d'elaborar el projecte.

Norma: és el títol de la norma.

Publicació: indica si està publicada en el BOE o en el BOIB, així com la data de publicació.

NORMES.pdf NORMES.pdf