Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

 

JORNADA DEL PERSONAL TÈCNIC DE L'ADMINISTRACIÓ SOBRE LA LLEI 7/2013 ,DE 26 DE NOVEMBRE ,DE RÈGIM JURÍDIC D'INSTAL.LACIÓ ,ACCÉS I EXERCICI D'ACTIVITATS A LES ILLES BALEARS.

 

21/09/2016

La Direcció General d'Emergències i Interior  té previst realitzar el proper dia  6 d'octubre , la primera  jornada oberta  destinada al personal tècnic en matèria d'activitats de l'Administració Pública  i en concret al tècnics de l'administració municipal i insular  que de forma més directa  apliquen la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears" a la qual hi asisitiran com a ponents, tècnics especialistes com jurídics del sector públic.

Per a més informació sobre les jornades:

Carta Invitació genérica Jornada 06 10 2016  def.pdfCarta Invitació genérica Jornada 06 10 2016 def.pdf

Programa jornada 06 10 2016 def.pdfPrograma jornada 06 10 2016 def.pdf