Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Tornar al llistat de notícies

19/05/2022

Noves mesures contra les festes il·legals

Modificació de la Llei 7/2013 per regular les festes il·legals

El BOIB de dia 19 de maig de 2022 ha publicat el Decret llei 5/2022 de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, que entrarà en vigor el dia 20 de maig de 2022.

En aquest Decret llei es modifica la Llei d’activitats per tal de definir i prohibir la celebració de festes il·legals, establint també un règim sancionador específic en el cas d’infringir el que es disposa a la llei. També es modifica un aspecte important a l’art. 111 per tal de facilitar l’adopció de mesures cautelars.

El supòsit de la festa il·legal ve delimitat per la definició del punt 29.bis de l’article 4 de la Llei i són festes que resten sempre prohibides.Cal diferenciar-les, per tant, d’esdeveniments similars que no tenen el caràcter de festa il·legal, com ara una festa puntual de caràcter popular, que es pot autoritzar com a activitat no permanent per part de l’ajuntament.

Les festes de caràcter privat o familiar tal i com es defineixen a l’art. 2. 4 de la Llei queden, com fins ara, fora del seu àmbit i no precisen de cap autorització. No obstant això, és important recordar que tant aquestes festes de caràcter privat o familiar com les autoritzades com a activitats no permanents han de complir amb la normativa vigent pel que fa als renous, molèsties a l’entorn o alteració de la convivència, entre d’altres.