Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Avui dia 20/10/2020 s'ha publicat la Llei 2/2020 que modifica la Llei 7/2013, que és el resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Decret Llei 8/2020. La modificació més important és l'obligació del promotor de presentar el projecte d'activitats a l'ajuntament.

Nou text consolidat (actualitzat a 10 de desembre 2020)

CATAL Versio consolidada 3.2 Llei 7-2013.pdfCATAL Versio consolidada 3.2 Llei 7-2013.pdf   

Criteris interpretatius en relació amb determinats aspectes de la nova Llei d'activitats que poden crear confusió

(versió provisional)

Criteris interpretatius projecte activitat.pdfCriteris interpretatius projecte activitat.pdf