Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Criteris interpretatius en relació amb determinats aspectes de la nova Llei d'activitats que poden crear confusió
(versió provisional).

Criteris interpretatius projecte activitat.pdfCriteris interpretatius projecte activitat.pdf

Ben aviat modificarem els gràfics de procediment i nous models