avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Imatge banner

Gestió forestal

Gestió forestal

Ruta de navegació

Gestionar activament els boscos és clau per conservar-ne els seus valors, protegir-los de les conseqüències del canvi climàtic, així com per mantenir-ne la seva biodiversitat. En aquest apartat pots consultar com demanar autoritzacions per fer foc, per dur a terme bones pràctiques en la gestió forestal, així com informació sobre les plagues i malalties forestals més comunes a les nostres illes i els seus mètodes i actuacions de detecció, diagnosi i control.

També pots consultar tot allò referent al risc diari d'incendi forestal, al calendari vigent pel que fa a l'ús del foc per a crema de restes vegetals, o tota la informació referent al funcionament de l'Operatiu d'Extinció d'Incendis Forestals (OIF) de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.

Publicador de continguts

Cicle de l'aigua

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Línea separadora


Contacte gestió forestal

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Taronger Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
Vista de la mar amb muntanyes al fons Vols gaudir dels espais naturals de les Illes?
Paisatge vist des d'una muntanya Espais naturals protegits
Litoral Xarxa Natura 2000

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​