Principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH)
Prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos
Ajudes d’estat i doble finançament
Contractació: models de plecs

- Obres (i Annexes al contracte d'obres)
- Serveis (i Annexes al contracte de serveis)
- Subministraments (i Annexes al contracte de subministrament)

  • 28.03.22 -  Model de plecs de clàusules administratives particulars - licitació amb negociació cofinançats amb l'instrument de finançament Next Generation EU:
    -  Serveis
    - Subministrament
CoFFEE

El suport tècnic de CoFFEE, de la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha informat de que a finals del mes de novembre de 2021 estaran fetes les càrregues preliminars dins del sistema de seguiment. Per tant, de moment el sistema no està  operatiu.
Els Ministeris corresponents han de crear i validar els subprojectes i actuacions, i fet això, podran autoritzar els accessos a les entitats executores de les CCAA pera que puguin començar a carregar la informació comptable.

Centre de suport MRR SGFE

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte