COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Protocol per consultar dades d'un servei

 

Aquest document descriu el protocol a seguir perquè un ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears. Aquest protocol defineix les passes a seguir, els òrgans responsables i la documentació necessària perquè un ens pugui fer ús d'un servei propi de les Illes Balears o d'un servei SCSP intermediat del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El llistat de serveis disponibles el podeu trobar a la secció Serveis d'intermediació de dades.

Protocol adhesió a un servei_v11.pdf Protocol adhesió a un servei.pdf

    Tràmit en línia Accés a servei d'interoperabilitat (cessionari)

* Informació tràmit en línia camps Codi DIR3 de la Unitat Responsable i Codi DIR3 de l'Organisme Arrel.

Per obtenir quin és el codi DIR3 de la unitat i de l’organisme arrel es pot consultar aquí (Consulta de unidades y oficinas en DIR3). Els dos codis DIR3 poden coincidir, en el cas de no localitzar-lo emplenar amb un guió.

Formulari_adhesio_servei_propi_cedent__4_.docFormulari d'adhesió a un servei propi com a cedent.

Formulari_modificacio_dades.docFormulari de modificació de dades per a un procediment ja autoritzat.

 

Per sol·licitar l'accés a un servei o per resoldre qualservol dubte contactin amb l'adreça de correu pinbal@fundaciobit.org o amb el telèfon 971176529. En cas de consulta telefònica facilin el seu telèfon i ens posarem en contacte.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés