Torna

Interoperabilitat

Protocols d'interoperabilitat

 

Model d'adhesió al conveni de col·laboració per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica entre el MINHAP i les aapp de les Illes Balears (PMSBAE). (sense efecte)

       02 ofici.pdf Ofici Tramesa Acord d’adhesió conveni MINHAP. 

       03 Acord Adhesió entitats locals.docx Acord d'adhesió entitats locals.docx

       03 Acord Adhesió entitats locals.odt Acord d'adhesió entitats locals.odt

       03 Acord Adhesió entitats vinculades.docx Acord d'adhesió entitats vinculades.docx

       03 Acord Adhesió entitats vinculades.odt Acord d'adhesió entitats vinculades.odt

       03 Acord Adhesió òrgans estatutaries.docx Acord d'adhesió òrgans estatutaris.docx

       03 Acord Adhesió òrgans estatutaries.odt Acord d'adhesió òrgans estatutaris.odt

fdsa

Protocol d'adhesió al conveni d'interoperabilitat.

Aquest document descriu el protocol a seguir perquè una ens, sigui pública o no, pugui adherir-se al Conveni de col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Aquest protocol defineix les passes a seguir, els òrgans responsables i la documentació necessària per dur a terme aquesta adhesió.

protocol adhesió al conveni_v05.pdf Protocol adhesió al conveni.

Model adhesió al Conveni.doc Model d'adhesió al Conveni.

        Plantilla enraonament adhesió conveni.doc Plantilla enraonament adhesió conveni.

 

Protocol per consultar dades d'un servei.

Aquest document descriu el protocol a seguir perquè un ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears. Aquest protocol defineix les passes a seguir, els òrgans responsables i la documentació necessària perquè un ens pugui fer ús d'un servei propi de les Illes Balears o d'un servei SCSP intermediat del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El llistat de serveis disponibles el podeu trobar a la secció Serveis d'intermediació de dades.

Protocol adhesió a un servei_v11.pdf Protocol adhesió a un servei.pdf

    Tràmit en línia Accés a servei d'interoperabilitat (cessionari)

* Informació tràmit en línia camps Codi DIR3 de la Unitat Responsable i Codi DIR3 de l'Organisme Arrel.

Per obtenir quin és el codi DIR3 de la unitat i de l’organisme arrel es pot consultar aquí (Consulta de unidades y oficinas en DIR3). Els dos codis DIR3 poden coincidir, en el cas de no localitzar-lo emplenar amb un guió.

Recomanacions model de consentiment.pdf Recomanacions model de consentiment.

Formulari_adhesio_servei_propi_cedent__4_.docFormulari d'adhesió a un servei propi com a cedent.

Formulari_modificacio_dades.docFormulari de modificació de dades per a un procediment ja autoritzat.

hjkhjk

Protocol d'incorporació d'un nou servei.

Aquest document descriu el protocol a seguir perquè una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Aquest protocol defineix les passes a seguir, els òrgans responsables i la documentació necessària per fer efectiva la proposta, aprovació i desenvolupament d'un nou servei interoperable.

PDF Protocol d'incorporació d'un nou servei.

Formulari nou servei.doc Formulari de proposta d'un nou servei.

 

Protocol d'auditories del Conveni d'Interoperabilitat.

Aquest document descriu i analitza el procediment a seguir per dur a terme auditories per tal de comprovar el correcte funcionament de tots els aspectes que afecten al conveni, especialment els relacionats amb el compliment de la LOPD. 

        Protocol auditories_v03.pdf Protocol d'auditories.

 

 

Per sol·licitar l'accés a un servei o per resoldre qualservol dubte contactin amb l'adreça de correu pinbal@fundaciobit.org. En cas de consulta telefònica facilin el seu telèfon i ens posarem en contacte.