COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Conveni PMSBAE

Està pendent la tramitació i signatura d'un nou conveni i no es permeten adhesions fins a la signatura del nou conveni

BOE-A-2011-13746.pdf Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació mútua de serveis d'administració electrònica. (sense efecte)

11722 (3).pdf Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica (PMSBAE)(sense efecte) 

BOE-A-2018-14211.pdf Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat (MINHAP) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica. (sense efecte)

*A protocols d'interoperabilitat es pot trobar el model d'adhesió.

Institucions de les Illes Balears adherides al Conveni PMSBAE:

 • Govern de les Illes Balears.
 • Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
 • Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).
 • Centre Balears Europa.
 • Consorci Transports Mallorca.
 • Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
 • Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
 • Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
 • Institut Balear de la Dona.
 • Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
 • Ibsalut.
 • Parlament de les Illes Balears.
 • Ports de les Illes Balears.
 • Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
 • Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA).
 • Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA).
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.


De Mallorca:

 • Consell Insular de Mallorca.
 • Alaró.
 • Alcúdia.
 • Algaida.
 • Andratx.
 • Banyalbufar.
 • Calvià.
 • Campos.
 • Consell.
 • Deià.
 • Esporles.
 • Inca.
 • Lloseta.
 • Manacor.
 • Marratxí.
 • Palma
 • Petra.
 • Santa Margalida.
 • Santa Maria del Camí
 • Sant Llorenç des Cardassar.
 • Santanyí.
 • Valldemossa.

De Menorca:

 • Consell Insular de Menorca.
 • Alaior.
 • Ciutadella de Menorca.
 • Es Castell.
 • Es Migjorn Gran.
 • Ferreries.
 • Maó.
 • Sant Lluís.

D'Eivissa:

 • Consell Insular d'Eivissa.
 • Eivissa.

De Formentera:

 • Consell Insular de Formentera.


 Data d'actualització: 11 de març de 2020.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés