COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Servei de consulta d'estar matriculat a centre educatiu

 

Aquest servei permet consultar si un individu està matriculat a un centre educatiu depenent de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears al moment en que es fa la consulta (SCMCEDU).


La documentació d'aquest servei és:

Les entitats cedents són:

  • Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears

 

Estudis contemplats per aquest servei:

  • Educació infantil.
  • Educació primària.
  • ESO.
  • Batxillerat.
  • Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica/Graus Mitjà i Superior.
  • Ensenyaments esportius (CTEIB, i altres centres com S'Algarb i Cap de Llevant).
  • Escoles d'Art (Palma, Eivissa i Menorca). Només cicles formatius d'arts.


Data d'actualització: 23 de gener de 2017.


Per sol·licitar informació, accés a aquest servei o per aclarir qualsevol dubte contactin amb l'àrea de Govern Digital a la Fundació Bit, telèfon 971176529 o bé a l'adreça de correu electrònic: pinbal@fundaciobit.org

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés