COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Vull fer servir PINBAL

Respon aquest formulari per saber com fer servir PINBAL


Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés