COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Protocol d'adhesió al conveni d'interoperabilitat

 

Aquest document descriu el protocol a seguir perquè una ens pugui adherir-se al Conveni de col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Aquest protocol defineix les passes a seguir, els òrgans responsables i la documentació necessària per dur a terme aquesta adhesió.

protocol adhesió al conveni_v06.pdf Protocol d'adhesió al conveni d'interoperabilitat

Certificat adhesió.docx Annex 2. Certificat d'adhesió

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés