COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Què he de fer si sóc una entitat i vull consultar dades intermediades

 

1 Adherir-se als convenis d'Interoperabilitat i PMSBAEUna entitat s'ha d'adherir als dos convenis. El conveni d'Interoperabilitat permet a una entitat consultar dades oferides per administracions de la CAIB. Amb el conveni PMSBAE es permet consultar dades d'altres administracions de l'Estat.

2 Demanar autorització per consultar un servei intermediatEs requereix l'autorització per part del cedent de les dades per cada servei intermediat que es vol consultar en el marc d'un procediment administratiu.

3 Accés a la plataforma PINBALÉs l'eina que permet fer la consulta de dades. Cada entitat gestiona l'alta dels seus procediments i usuaris. Es requereix un usuari representant per administrar cada entitat.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés