COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Conveni d'interoperabilitat

 03 Conveni signat.pdf Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears

 *A protocols d'interoperabilitat es pot trobar el model d'adhesió.

Institucions de les Illes Balears adherides al Conveni d'Interoperabilitat:

 • Govern de les Illes Balears.

De Mallorca:

 • Consell Insular de Mallorca.
 • Ajuntament de Palma.
 • Ajuntament d'Alaró.
 • Ajuntament d'Ariany.
 • Ajuntament de Campanet.
 • Ajuntament d'Estellencs.
 • Ajuntament de Lloseta.
 • Ajuntament de Manacor.
 • Ajuntament de Petra.
 • Ajutnament de Sa Pobla.
 • Ajuntament de Santa Margalida.
 • Ajuntament de Ses Salines.
 • Ajuntament de Son Servera.
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
 • Instiut Balear de l'Habitatge (IBAVI).


De Menorca:

 • Consell Insular de Menorca.
 • Ajuntament de Ciutadella.
 • Ajuntament de Ferreries.
 • Ajutament de Mercadal.
 • Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca.


D'Eivissa:

 • Consell Insular d'Eivissa.
 • Ajuntament d'Eivissa.


De Formentera:

 • Consell Insular de Formentera.
   

Data d'actualització: 18 de gener de 2022.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés