COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Servei de verificació i consulta de dades de família nombrosa

Aquest servei permet consultar dades de família nombrosa (SVDSCTFNWS01).


La documentació d'aquest servei és:

Les entitats cedents són:

  • Institut Mallorquí d'Afers Socials (Consell Insular de Mallorca).
  • Consell Insular de Menorca.

 

Per sol·licitar informació, accés a aquest servei o per aclarir qualsevol dubte contactin amb l'àrea de Govern Digital a la Fundació Bit, telèfon 971176529 o bé a l'adreça de correu electrònic pinbal@fundaciobit.org.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés