Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears

Procediment a seguir perquè una ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears, ja sigui un servei propi o bé un servei ofert a través de la plataforma d'intermediació estatal.

Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica http://interoperabilitat.caib.es

Codi SIA

215978

Persones destinatàries

Ens adherit al Convei d'interoperabilitat de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

No indicat

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Tràmits

X

Sol·licitud d'adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears

Requisits

L'ens sol·licitant ha d'estar adherit al Conveni d'interoperabilitat

Documentació a presentar

Termini màxim

No n'hi ha

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Modernització i Administració Digital

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971177700 - Fax: 971176898

(directorgeneral@dgtic.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Modernització i Administració Digital

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar