Departament d'Inspecció Educativa

Benvinguts al web del Departament d'Inspecció Educativa (DIE).

El DIE és l'òrgan de la Conselleria d'Educació i Formació Professional al qual s'encomanen l'assessorament, la supervisió, l'avaluació i el control dels centres docents d'ensenyament no universitari, dels serveis i dels programes educatius de l'àmbit de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.


Cada centre educatiu té assignat un inspector o una inspectora d'educació. Podeu consultar en aquesta pàgina la informació de contacte necessària.