Torna

Ibjove

NORMATIVA DE RESERVES I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

OBERTURA DEL TERMINI DE RESERVES PEL CAMPAMENT DE LA VICTÒRIA

Dilluns, dia 2 d'octubre de 2023, a partir de les 9 hores, s'obrirà el termini per a fer reserves només pel campament de la Victòria

REGLAMENT DE RESERVES A LES INSTAL·LACIONS DE L'IBJOVE

És important que totes les persones usuàries conegueu la normativa següent, per raons organitzatives i de respecte a l’entorn i a la resta dels participants amb els quals compartireu l'ús de la instal·lació. Consultau-la aquí:  PDF  REGLAMENT DE RESERVES

SOL·LICITUDS DE RESERVA, FORMULARI, TRAMITACIÓ I ALTRES CONSIDERACIONS

S’atorgarà prioritat per ordre d’arribada i en els terminis establerts a les sol·licituds de reserva dels
col·lectius indicats en els apartats 4.1. i 4.2. del Reglament pel qual es determinen les normes d’ús, els
serveis, el procediment de reserva i els preus aplicables a les instal·lacions que gestiona l’IBJOVE.
FORMULARI DE RESERVA EN LÍNIAPàgina Web

Segons la normativa, és obligatori que lliureu, quinze dies abans que entri el grup, una relació de totes
les persones participants incloent-hi els responsables, seguint el model següent en format de full de
càlcul: LLISTA DE PARTICIPANTSFulla de Càlcul

Les edats de les persones participants s’han de correspondre amb les dades indicades a la reserva. En
cas contrari, l’IBJOVE anul·larà la reserva, per garantir que no es vulnera la prioritat atorgada als
col·lectius indicats en els apartats 4.1 i 4.2 del Reglament pel qual es determinen les normes d’ús, els
serveis, el procediment de reserva i els preus aplicables a les instal·lacions que gestiona l’IBJOVE.

El Govern de les Illes Balears regula les activitats de temps lliure mitjançant el Decret 23/2018, de 6 de
juliol. Per això, l’IBJOVE pot requerir la documentació que acredita el compliment d’aquesta normativa:
ACTIVITATS QUE REGULA LA NORMATIVA DE TEMPS LLIUREPàgina Web

Estam treballant en un nou sistema de reserves de les nostres instal·lacions per facilitar el procés i fer-
lo més senzill. Esperam ben aviat poder-vos informar d'aquest nou sistema.

PREUS DE LES INSTAL·LACIONS

Si voleu descarregar el document amb els preus de les estades a les instal·lacions que gestiona l'IBJOVE  en format PDF, clicau aquí: Preus d'allotjament i reservaPDF