Torna

Ibjove

NORMATIVA DE RESERVES I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

Reserves 2021-2022

A partir de dia 4 d'octubre, a les 9h del matí, s'obri el període per a realitzar sol·licituds de reserva de places a les instal·lacions que gestiona l’IBJOVE per l’any 2022. Les reserves per a 2021 romanen obertes. 

Per a fer la reserva és obligatori enviar el full de reserva que trobareu en aquest apartat.

Les reserves s'atendran per ordre d'arribada i sempre que s'hagi sol·licitat per formulari.

Si s'han d'enviar per correu electrònic, s'utilitzarà el de reserves@ibjove.net

És important recordar que les reserves fetes per l'any 2022 es poden veure modificades o anul·lades segons el que dicti la normativa vigent quant a recomanacions de la Conselleria de Salut i Consum o altre organisme competent

Només es tindran en compte les sol·licituds de reserves que es realitzin a partir de la data i horari abans esmentat. Les que es facin amb anterioritat no seran tingudes en compte.


En aquest apartat podeu veure les condicions generals de tramitació i cancel·laciò de les reserves en les instal·lacions de l'Institut Balear de la Joventut, i les nomes d'ús. Per a gaudir d'una estada agradable vos pregam que respeteu les instal·lacions i els entorns, a les persones que fan feina i a la resta d'usuaris que hi pugui haver.


Si et vols descarregar el document de la Normativa de reserves de les instal·lacions en format PDF, clica aquí PDF

desc_transparente.png

SOL·LICITUDS DE RESERVA

Només s'admetran les reserves fetes amb el formulari en línia. No seran vàlides les reserves fetes per telèfon, correu electrònic o fax. Les reserves es gestionaran per ordre d'arribada marcat per l'horari d'enviament de la reserva. 

FORMULARI DE RESERVA EN LÍNIA  Pàgina Web

En compliment de l’article 59 del Decret 23/2018, “Documentació necessària”, una setmana abans d’entrar el grup o empresa de temps lliure s’ha de lliurar una llista de tots els participants, fent-hi constar nom i llinatges, data de naixement i DNI o passaport.

LLISTAT DE PARTICIPANTS  Fulla de Càlcul

Recordar que les Activitats de Temps Lliure estan regulades pel Govern de les Illes Baleares mitançant el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.

Aquest Decret estableix la obligatorietat de presentar una comunicació responsable a qualsevol grup amb estades amb una durada superior als dos vespres amb més de 9 persones de menys de 18 anys davant l’administració competent (Consells Insulars).

L’IBJOVE pot requerir aquesta documentació abans de l’entrada a la instal·lació per assegurar que l’activitat s’ha comunicat correctament. En cas de no disposar d’aquesta documentació es podrà negar l’entrada a la instal·lació.

ACTIVITATS QUE REGULA LA NORMATIVA DE TEMPS LLIURE  Pàgina Web

desc_transparente.png

PREUS DE LES INSTAL·LACIONS

desc_Preus2021web.jpg

Si et vols descarregar el document dels Preus de les instal·lacions en format PDF, clica aquí PDF