Torna

Ibjove

CAMPS DE VOLUNTARIAT DE L'IBJOVE

Un camp de voluntariat és una activitat en la qual un grup de joves, d’entre 15 i 30 anys, de diferents comunitats autònomes o d’altres països, es comprometen voluntàriament i desinteressadament a desenvolupar, durant un període mínim de dues setmanes, un treball de projecció social que reverteixi en benefici de la comunitat en la qual té lloc, que es combina amb activitats complementàries.

Els camps de voluntariat ofereixen la possibilitat de conèixer nous llocs i formes de cultura, a més de compartir experiències i col·laborar amb altres joves de realitats diferents.

Els camps de voluntariat constitueixen un mitjà per fomentar valors com la convivència, la tolerància, la solidaritat, la participació, l’aprenentatge intercultural, etc.

Els projectes que es duen a terme són majoritàriament de rehabilitació de patrimoni històric, mediambientals, culturals/artístics, d’acció comunitària i intervenció social, etc.

Inclouen l’allotjament, la manutenció, el material necessari per dur a terme la tasca i la realització d’activitats complementàries col·lectives de caràcter sociocultural.

No inclouen el transport d’anada i tornada al lloc de realització del projecte ni les despeses que no derivin directament de l’activitat.

Els camps de voluntariat a les Illes Balears es fan a diferents municipis i, a més de joves de les Balears, hi poden participar joves d’altres CA.

Els camps de voluntariat que es desenvolupen a les Illes Balears organitzats per l'IBJOVE segueixen les següents temàtiques:

IB-1 ESPAI D’IGUALTAT DE GÉNERE “QUE CORRI L’AIRE“ PDF 

El camp de voluntariat va destinat a joves de 16 a 17 anys. L’objectiu és fomentar valors entre els joves participants com puguin ser la convivència, la tolerància, la solidaritat, la participació, l’aprenentatge, etc.

IB- 2 EDUCACIÓ AMBIENTAL AMB NINS I NINES PDF .

El camp de voluntariat de Medi Ambient pretén recuperar el nostre patrimoni natural realitzant accions directes de protecció de l’hàbitat natural. L’objectiu és inculcar una sensibilitat i respecte cap a la naturalesa.

IB- 3 CASTELL D’ALARÓ PDF

El camp de voluntariat d’Arqueologia pretén l’estudi de la nostra història a partir de la recuperació i posterior anàlisi de les restes materials que ens ha deixat. L’objectiu és il·lusionar als joves participants a conèixer la nostra història a través de les restes arqueològiques i a respectar i tenir cura del patrimoni arqueològic.

IB- 4 OCI PER A TOTS PDF

El camp de voluntariat d’intervenció socioeducativa realitzaran intervencions de component socioeducatiu i que promoguin el recolzament a persones i col·lectius amb necessitats especials. L’objectiu és establir lligams amb la comunitat i millorar l’entorn immediat.

IB- 5 RECUPEREM S’ALOVA PDF

El camp de voluntariat de rehabilitació i recuperació del patrimoni arquitectònic realitzaran accions de rehabilitació i recuperació de llocs emblemàtics del nostre patrimoni i d’interès per a la Comunitat per tal de donar passos efectius per a salvaguardar la nostra cultura arquitectònica i paisatgística. L’objectiu és motivar l’ interès de les persones joves per conservar la nostra riquesa artística i el contacte directe amb la història del nostre poble.

IB- 6 CANAMUNT -CANAVALL PDF

El camp de voluntariat d’intervenció sociocultural realitzaran intervencions socioculturals a les quals presidirà un respecte als trets característics i maneres pròpies de ser i expressar-se de cada comunitat i que fomentin el contacte dels joves participants amb la gent del municipi, barri, etc, on participin per establir lligams amb la comunitat i millorar l’entorn immediat.

IB- 7 TEATRE CALONGE PDF

El camp de voluntariat d’intervenció social a través d’accions artístiques realitzaran intervencions socials a través d’intervencions artístiques i que promoguin la cultura de les nostres Illes. L’objectiu és promoure la creativitat entre els joves i la cultura de les nostres Illes.

IB-8 ESPAI D’ IGUALTAT DE GÉNERE “QUE CORRI L’AIRE“ PDF 

El camp de voluntariat Sensibilització i promoció de valors igualitaris desenvoluparà accions que promoguin l’educació no sexista a través d’accions de lleure educatiu. L’objectiu és promoure la igualtat entre els gèneres i una societat més justa i equitativa.

desc_transparente.pngCAMPS DE VOLUNTARIAT NACIONALS 

Els camps de voluntariat nacionals són aquells en què poden participar joves de les Balears i d’altres CA. Es duen a terme a qualsevol altra CA.

Hi ha comunitats autònomes que estan obrint les seves inscripcions. Per a més informació, contactau amb el departament de Participació de l'IBJOVE.

ANDALUSIA
ARAGÓ
CASTELLA-LA MANXA
CASTELLA I LLEÓ
CATALUNYA
CEUTA
EUSKADI
EXTREMADURA
GALÍCIA
LA RIOJA
NAVARRA