Torna

Ibjove

Convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)


Resolució publicada al BOIB núm. 169 de dia 29 de desembre de 2022

RESOLUCIÓ PDF


Annex 1. Places incloses a la convocatòria del procés excepcional d'estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE).

ANNEX 1 PDF


Annex 2. Bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE).

ANNEX 2 PDF


Annex 3. Barem de mèrits dels processos selectius d'estabilització.

ANNEX 3 PDF


Annex 4. Instruccions per tramitar les sol·licituds i les declaracions responsables. 

ANNEX 4 PDF


Annex 5. Sol·licitud d'inscripció. 

ANNEX 5

Microsoft word Editor de Text 

Libre office writer  Editor de Text odt


Annex 6. Full d'autobaremació del procediment selectiu concurs. 

ANNEX 6

Microsoft excel Fulla de Càlcul 

Libre office calc Fulla de Càlcul ods


Annex 7. Full d'autobaremació del procediment selectiu concurs-oposició. 

ANNEX 7 

Microsoft excel Fulla de Càlcul 

Libre office calc Fulla de Càlcul ods


Annex 8. Presentació de documentació acreditativa de requisits i titulacions. 

ANNEX 8 

Microsoft word Editor de Text 

Libre office writer Editor de Text odt


Annex 9. Infomació sobre protecció de dades personals.

ANNEX 9 PDF


Annex 10. Exercicis i desenvolupament del procés selectiu concurs-oposició. 

ANNEX 10 PDF


Annex 11. Temari del procés selectiu concurs-oposició.

ANNEX 11 PDF