LLEIS I NORMATIVES

Decret 33/2023 de 26 de maig d'aprovació dels estatuts de l'entitat pública empresarial Institut Balear
de la Joventut (IBJOVE). Publicat en el BOIB, núm. 70 de dia 27 de maig de 2023. DECRET.


Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears. Publicada al BOIB, núm. 91, de 14 de juliol de 2022. LLEI