Torna

Ibjove

PERFIL DEL CONTRACTANT

desc_transparente.png
ANY 2021

LICITACIÓ OBERTA. Adquisició i subministrament de materials de ferreteria, llanterneria, construcció, electricitat, fusta, així com la compra de diferents eines i recanvis, per a les tasques de manteniment i millora que es duen a terme a les instal·lacions, amb l’objectiu de garantir la qualitat dels serveis que s’ofereixen i pel bon funcionament diari de les instal·lacions que gestiona l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Fins dia 24 de maig de 2021 a les 22:00 hores

Més informació

ANY 2020

Contracte obert de subministrament de productes necessaris pel funcionament de les instal·lacions gestionades per l'Institut durant l'any 2020. Expedient 806/2020. 

 • Lot 1. Productes de neteja. Bendix S.A. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 2. Roba de llit. Desert.
 • Lot 3. Uniformes de personal i camisetes d’activitats. Dyreco Palma S.L. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 4. Subministrament d'aigua potable. Desert.
 • Lot 5. Subministrament i manteniment de màquines de sucs i cafè. Comercial Mallorquina de Begudes S.L. CONTRACTE OBERT.  
 • Lot 6. Subministrament de maquinària i estris de cuina. Ais Balear S.L. CONTRACTE OBERT
 • Lot 7. Subministrament d'eines i material de bricolatge. Desert.

Contracte obert de subministrament per l'adquisició i subministrament de productes alimentaris per a les instal·lacions gestionades per l'Institut Balear de la Joventut. Expedient 805/2020.

Contracte obert de serveis per a la direcció tècnica, organització i gestió dels camps de voluntariat de l’Institut Balear de la Joventut. Expedient 804/2020.

 • Lot 1. CV 16 - 17 anys. Associació Amés. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 2. CV Medi Ambient 16 - 17 anys. Espiral, entitat prestadora de serveis a la joventut. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 3. CV Arqueologia. Fundació Castell d’Alaró. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 4. CV Intervenció socioeducativa. Fundación Aspace Baleares. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 5. CV Rehabilitació i recuperació del patrimoni arquitectònic. Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 6. CV Intervenció Sociocultural. Espiral, entitat prestadora de serveis a la joventut. CONTRACTE OBERT
 • Lot 7. CV Intervenció social a través d’accions artístiques. Centre d’Estudis de l’Esplai. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 8. CV Sensibilització i promoció de valors igualitaris. Associació Amés. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 9. CV Menorca. Desert.
 • Lot 10. CV Eivissa. Desert
Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut relativa a la subrogació del contracte de serveis per a la realització de les tasques d'emissió, promoció i dinamització del Carnet Jove de les Illes Balears, en les seves modalitats de targeta financera i no financera. Expedient 615/2016. RESOLUCIÓ.
CONTRACTES MENORS
Contracte menor de subministrament. Expedient 812/2020. 03/03/2020. Entre IBJOVE i Disproin Levante S.L. amb CIF B46589420 pel subministrament de 27 ordinadors. CONTRACTE MENOR.
Contracte menor de serveis. Expedient 809/2020. 12/02/2020. Entre IBJOVE i Imprenta Bristol S.L. amb CIF B07703705 pel servei de disseny i impremta del material informatiu necessari dels programes de l'IBJOVE. CONTRACTE MENOR.
Contracte menor de serveis. Expedient 807/2020. 19/02/2020. Entre IBJOVE i Jose Antonio Aguiló Oliver amb DNI 43060983S per l'elaboració del Plec de Prescripcions Tècniques que formarà part de la licitació per a la contractació de la redacció del Projecte bàsic, executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció d'obres de la reforma de l'alberg d'Alcúdia. CONTRACTE MENOR.
ANY 2019
LICITACIONS
Contracte obert simplificat abreujat de serveis per l'edició, disseny, maquetació, impressió, enquadernació i publicació de l'Anuari de la joventut de les illes Balears durant els anys 2019, 2020 i 2021. Expedient 775/2019. Producciones MIC S.L. CONTRACTE OBERT.

Contracte obert de subministrament de productes necessaris pel funcionament de les instal·lacions gestionades per l'Institut durant l'any 2019. Expedient 761/2019. 

 • Lot 2. Subministrament de gasoil: Desert.
 • Lot 4. Uniformes de personal i camisetes d’activitats: Comercial Rafael Ribas S.L. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 5. Subministrament d’aigua potable: Desert. 
 • Lot 6. Subministrament i manteniment de màquines de sucs i cafè: Desert.
 • Lot 7. Subministrament de maquinària i estris de cuina i bugaderia: Frigoríficos Mallorquines FRIMA S.A. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 8. Mobiliari de llit: Desert.

Contracte obert de subministrament per l'adquisició i subministrament de productes alimentaris per a les instal·lacions gestionades per l'Institut Balear de la Joventut. Expedient 760/2019.

 • Lot 1. Fruita i verdura: Fruites i verdures Son March S.L. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 4. Carnis: Productos Cárnicos Gloria Mallorquina S.A. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 6. Gelats: Desert.
Contracte obert simplificat abreujat de serveis pel manteniment i control higiènic-sanitari de les instal·lacions juvenils gestionades per l'Institut. Expedient 762/2019. Ondoan Servicios S.A.U. CONTRACTE OBERT.

Contracte obert simplificat de serveis pel servei d'assessoria en diferents àmbits (Gestoria i confecció de nòmines, comptable, laboral i fiscal - Salut i prevenció laboral - Protecció de dades de caràcter personal). Expedient 756/2019. 

 • Lot 1. Servei de gestoria i confecció de nòmines, així com l’assessorament laboral, comptable i fiscal de tota la plantilla que conforma l’IB-Jove i recolzament a l’àrea comptable de l’Institut. LLop Asesores S.L. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 2. Servei de Prevenció Aliè per al desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de les especialitats d’Higiene Industrial i de Medicina del Treball, incloent els reconeixements mèdics anuals a tot el personal de l’IB-Jove, de conformitat amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Servicio Balear de Prevención S.L.U. CONTRACTE OBERT.
 • Lot 3. Servei de manteniment, assessorament i auditoria que verifiqui el compliment de les mesures de seguretat pel tractament de dades de caràcter personal per part dels sistemes d’informació, instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades de l’IB-Jove. Iuristec S.L. CONTRACTE OBERT.
Contracte obert simplificat de serveis per contractar una escola d'idiomes internacional d'anglès per dur a terme el programa Junior 2019 i 2020. Expedient 755/2019. Emerald Cultural Institute. CONTRACTE OBERT.

Contracte obert simplificat de serveis per contractar una agència de viatges i serveis complementaris per el personal extern que són participants i/o col·laboradors dels diferents pogrames de l'InstitutEL. Expedient 753/2019. 

Contracte obert de serveis per la digitalització integral del programa Carnet Jove i el seu manteniment. Expedient 751/2019. Instrumentación y Componentes S.A. CONTRACTE OBERT.
Contracte obert simplificat d'obres per a la consolidació del mur del pàrquing de l'alberg d'Alcúdia i la reparació de zones de la façana del mateix alberg. Expedient 736/2018. Sort d'Enfora S.L. CONTRACTE OBERT.
CONTRACTES MENORS
Contracte menor de serveis. Expedient 800/2019. 23/10/2019. Entre IBJOVE i Aluminio y Cristalería Villalcudia S.L. amb CIF B57456188 per a la instal·lació d'un tancament de la zona de rentat de la cuina i fer un aïllament a les dutxes del campament de la Victòria. CONTRACTE MENOR
Contracte menor de Serveis. Expedient 799/2019. 25/11/2019. Entre IBJOVE i Curvik Aluminium amb CIF B57969941 per la instal·lació de finestres pel tancament dels banys del campament de la Victòria. CONTRACTE MENOR
Contracte menor d'obres. Expedient 798/2019. Entre IBJOVE i Hermanos Martín Trenas amb CIF B57791147 per a la reparació i substitució de la coberta de la bugaderia i del quartet de comptadors i reparació del mur d'entrada del campament de la Victòria. CONTRACTE MENOR
Contracte menor de serveis. Expedient 796/2019. Entre IBJOVE i Pinturas Dueñas S.L. amb CIF B07083660 per a la realització de tasques d'escatats i pintura tant exterior com interior així com a les finestres de la Casa de colònies de Formentera. CONTRACTE MENOR
Contracte menor d'obres. Expedient 795/2019. 22/10/2019. Entre IBJOVE i Wecobol S.L. amb CIF B07650179 per a la substitució de teules espenyades i la reparació d'esquerdes i escrostonats del sòtil de la Casa de colònies de Formentera. CONTRACTE MENOR
Contracte menor de subministrament. Expedient 793/2019. 22/10/2019. Entre IBJOVE i Toldos Alcudia - Alexander Toro Pérez amb CIF 43466657S pel subministrament de tendals pel tancament del menjador del campament de la Victòria. CONTRACTE MENOR
Contracte menor de subministrament. Expedient 784/2019. 01/07/2019. Entre IBJOVE i Comercial Mallorquina de Begudes COMABE amb CIF B66622846 per l'adquisició de productes com cafè, cacau, llet i sucs en pols per a l'alberg d'Alcúdia i el campament de la Victòria. CONTRACTE MENOR
Contracte menor de subministrament. Expedient 779/2019. 20/05/2019. Entre IBJOVE i Lotum S.A. amb CIF A08364960 per la reparació i pavimentació de les pistes esportives del campament de la Victòria. CONTRACTE MENOR
Contracte menor de serveis. Expedient 771/2019. 06/03/2019. Entre IBJOVE i Antonio Vallespir Pol, amb CIF 43085703X pel servei de manteniment de pintura del campament de la Victòria i de l'alberg d'Alcúdia. CONTRACTE MENOR
Contracte menor de subministrament. Expedient 765/2019. 20/02/2019. Entre IBJOVE i Tiendas y Equipos para Campamentos APU S.L.U. amb CIF B71106686 pel subministrament de quatre tendes de campanya 4x4 m de color verd pel campament de la Victòria. CONTRACTE MENOR
ANY 2016
LICITACIONS
Contracte de concessió de serveis per a la realització de les tasques d'emissió, promoció i dinamització del Carnet Jove de les Illes Balears, en les seves modalitats de targeta no financera i financera. Exp. 615/2016. 13/12/2016. Entre IBJOVE i CaixaBank SA amb CIF A08663619. CONTRACTE