Logotip FSE Logo MEFP

Actuacions cofinanciades

El cofinançament del Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) és entre:

  • Ministeri d'Educació i Formació Professional
  • Fons Social Europeu (amb càrrega al Programa Operatiu FSE 2014-2020)

Els PAE cofinançats són els següents:

CONVOCATÒRIA PERÍODE FINANÇAT CENTRES EDUCATIUS
PAE curs 2018-2019 01/01/2019 al
30/06/2019
Relació de centres públics participants al PAE curs 2018-2019
PAE juliol 2019 Juliol 2019 Relació de centres públics participants al PAE Juliol 2019
PAE curs 2019-2020 08/01/2020 al 13/03/2020 Relació de centres públics participants al PAE curs 2019-2020
PAE Juliol 2020 Juliol 2020

Relació de centres públics participants al PAE Juliol 2020

Relació de centres concertats participants al PAE Juliol 2020

Òrgans responsables:

  • Centres públics: Servei d'Innovació Educativa (SIE) de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Per més informació podeu consultar les web:

Convocatòries del Programa d'Acompanyament Escolar (centres públics)

Web del Servei d'Innovació Educativa

  • Centres concertats: Departament de Centres Concertats de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Per més informació podeu consultar les web:

Convocatòria del Programa d'Acompanyament Escolar (centres concertats)

Web del Departament de Centres Concertats