Torna

Ajudes FSE 2014-2020 d'educació a les Illes Balears

Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

Extensió del dret dels nens i les nenes a disposar d'una plaça accessible, assequible, inclusiva i d'alta qualitat al primer cicle d'Educació Infantil amb la creació de noves places del Primer Cicle dEducació Infantil de titularitat pública (prioritàriament d1 i 2 anys).

En la seva implantació progressiva, es prioritza l'accés de l'alumnat a zones amb més incidència de risc de pobresa o exclusió social i l'extensió a àrees rurals. L'extensió de l'escolarització en aquest cicle aten la compensació dels efectes que les desigualtats d'origen econòmic, social, territorial i cultural tenen sobre alumnat.

La creació de noves places públiques s'ajusta als requisits mínims per al primer Cicle dEducació Infantil.

RESPONSABLE: L'Institut de Primera Infància de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Per a més informació podeu accedir a la pàgina web de l'IEPI.

index.jpg